Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Stypendia dla doktorantów

Program stypendialny dla doktorantek i doktorantów

Program stypendialny skierowany jest do doktorantek i doktorantów z całej Polski, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy/ badaczek Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Stypendia są przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt.

Stypendyści/ stypendystki, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć na opiekę pracownika Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności koniecznych do przeprowadzenia badania.

Nabór wniosków ogłaszany jest co rok, zwykle w maju.

Zapraszamy na stronę stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat programu stypendialnego oraz naboru.

Lista stypendystów

W IV edycji programu stypendialnego stypendium otrzymali:

  1. Martyna Dudziak-Kisio – doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;

  2. Rita Góralska-Walczak – doktorantka w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

  3. Krzysztof Janas – doktorant w szkole doktorskiej nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;

  4. Zuzanna Kasperczyk – doktorantka w szkole doktorskiej Politechniki Poznańskiej;

  5. Magdalena Krzosek-Hołody – doktorantka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Natura-Kultura” na Uniwersytecie Warszawskim;

  6. Łukasz Nawaro – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim;

  7. Zofia Piotrowska – doktorantka w szkole doktorskiej nr 7 na Politechnice Warszawskiej;

  8. Agata Woźniczka – doktorantka w szkole doktorskiej na Politechnice Wrocławskiej.

Kontakt

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Nauką w Biurze Strategii i Analiz

tel: (22) 443 01 76

e-mail: naukowa@um.warszawa.pl

pon.-pt. w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś informacji?