Udogodnienia dla pasażerów

null Trzecia linia metra

M3 połączy Pragę-Południe z centrum stolicy, a docelowo z Ochotą i Mokotowem. Linia M3 zaplanowana jest z myślą o 180 tysiącach osób mieszkających na Pradze-Południe. Metro zapewni sprawną obsługę komunikacyjną dużych osiedli – Gocławia, Grochowa i Kamionka. Dzięki temu mieszkańcy drugiej, pod względem liczby mieszkańców, dzielnicy Warszawy będą mogli dotrzeć do centrum miasta już w ok. 17 min. Z pierwszego odcinka linii M3 w ciągu doby korzystać będzie ponad 315 tys. pasażerów. W samym tylko szczycie porannym będzie to ponad 26 tys. osób.

Trasa i lokalizacje stacji

Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony nową trasą na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko), a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o jego dalszym rozwoju.

W pierwszym etapie budowy linii M3 powstanie sześć stacji. Nowa linia zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy, która od początku była planowana jako węzeł przesiadkowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Stacja Stadion Narodowy stanie się kluczowym węzłem komunikacyjnym prawobrzeżnej Warszawy, umożliwiającym przesiadkę do pociągów na dworcu PKP, linii autobusowych i tramwajów.

Przebieg i lokalizacje stacji dostępne są na stronie metra warszawskiego (otwarcie w nowym oknie). 

Umowa na prace przedprojektowe

W piątek, 26 listopada 2021 r. podpisano umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie „Prac przedprojektowych – ETAP I – PRAGA – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie”.

Spółka ILF Consulting Engineers Polska będzie miała 18 miesięcy (od dnia podpisania umowy) na przygotowanie:

  • Projektu koncepcyjnego – Raport wstępny i końcowy,

  • Ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą;

  • Oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra;

  • Analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających;

  • Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej;

  • Programu funkcjonalno-użytkowego,

  • Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Nie znalazłeś informacji?