Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej

null Zawiadomienie o likwidacji klubu wpisanego w ewidencji: klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów sportowych

Krok po kroku

  1. Pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz zawiadomienie o rozwiązaniu klubu oraz ustanowieniu likwidatora, zawiadomienie do pobrania: https://sport.um.warszawa.pl - zał. nr 3 (niezbędny podpis likwidatora).
  2. Do zawiadomienia dołącz załączniki - oryginały dokumentów (patrz: „Wymagane dokumenty”).
  3. Złóż zawiadomienie wraz z załącznikami w Sekretariacie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub prześlij go pocztą tradycyjną (wszystkie dokumenty oraz wniosek w oryginale).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie, do pobrania: https://sport.um.warszawa.pl
  2. Protokół Walnego Zebrania, podczas którego został rozwiązany klub oraz ustanowiony likwidator, o ile nie zostały zawarte w protokole.
  3. Lista obecności członków na Walnym Zebraniu, o którym mowa w pkt 2.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
Sekretariat Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy – pok. 1137

MIEJSCE ODBIORU:
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej

  • osobiście: pl. Defilad 1, pok. 1122, w przypadku wskazania osobistego odbioru dokumentów lub za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Rozwiązanie Klubu może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania. Przed zwołaniem Walnego Zebrania należy sprawdzić warunki ważności uchwały w przedmiocie rozwiązania Klubu – w statutach klubów winien być zamieszczony przepis szczególny dotyczący warunków ważności uchwały o rozwiązaniu klubu (często do rozwiązania Klubu nie mają zastosowania postanowienia statutu klubu, dotyczące odbycia Walnego Zebrania w II terminie).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?