Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy"

 

Zasady przyznania wyróżnienia

Zasady przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy"

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

sekretariat: XX p., pok. 2013
tel.: 22 443 05 80
faks: 22 443 05 82
e-mail: sekretariat.br@um.warszawa.pl

Podstawa prawna

  • §6 Statutu m.st. Warszawy - Uchwała nr XXII/743/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy.
  • Uchwała nr XXIX/892/2008 Rady m.st Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy".

Nie znalazłeś informacji?