Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Zmiany w prawie o ruchu drogowym w 2022 roku

Przekroczenie przepisowej prędkości o ponad 30 km/h oznaczać będzie mandat w wysokości minimum 1600 zł. 

Do tej pory maksymalna stawka mandatu za wykroczenie drogowe wynosiła 500zł (ustalone w 1997 r.).

Kierowca, który w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie będzie musiał zapłacić dwa razy więcej.

Przykładowe kary za wykroczenia

  • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganego uprawnienia - 1500zł lub areszt, ograniczenie wolności,

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego – 2500 zł lub areszt,

  • niewskazanie przez właściciela pojazdu, kto prowadził pojazd w chwili przewinienia - 8000 zł,

  • spowodowanie kolizji - 1500 zł, po spożyciu alkoholu minimum 2500 zł,

  • wyprzedzanie lub omijanie pojazdu ustępującego pieszemu na przejściu  – min. 3000 zł,

  • wyprzedzanie na zakazie – 2000 zł,

  • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 3000 zł,

  • objeżdżanie opuszczonych zapór kolejowych, wjeżdżanie na tory, gdy nie ma miejsca aby opuścić przejazd – 4000 zł.

Wymienione wyżej stawki to opłaty minimalne. Popełnienie tego samego wykroczenia w okresie dwóch lat podwaja powyższe stawki opłaty.

Policjant może ukarać kierowcę mandatem na kwotę 5000 zł.

Maksymalna kara nałożona przez sąd – 30000 zł.

Tablice rejestracyjne

Od 1 lutego 2022 r. przy zakupie pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Polsce będzie można zachować te same tablice rejestracyjne bez względu na to, z jakiego są województwa.

Punkty karne

Punkty karne będą usuwane z konta kierowcy po upływie 2 lat od dnia opłacenia kary.

Ubezpieczenie OC

Stawka ubezpieczenia OC będzie zależała od posiadanej liczby punktów karnych.

Tymczasowe wycofanie pojazdu z ruchu

W przypadku uszkodzenia pojazdu np. w wypadku można będzie wycofać pojazd z ruchu na czas od 3 miesięcy do roku. Następna możliwość wycofania pojazdu z ruchu nastąpi po upływie 3 lat od poprzedniej daty wycofania go z ruchu.

Karty pojazdu

Od 4 września 2022 r. nie są wydawane karty pojazdu.

Nalepki kontrolne na szybę

Od 4 września 2022 r. nie są wydawane nalepki kontrolne.

Podstawa prawna

Kodeks Wykroczeń (Dz. U. 2021 poz. 2008)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 2021 poz. 2484)

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988 ze zm.)

Nie znalazłeś informacji?