Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

 • Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy

  9. edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

  Czytaj więcej o: Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy
 • Warszawianka Roku 2022

  Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy.

  Czytaj więcej o: Warszawianka Roku 2022
 • Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

  Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2022 to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i...

  Czytaj więcej o: Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
 • Dotacje dla produkcji filmowych w Warszawie

  Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę. Liczy się także udział...

  Czytaj więcej o: Dotacje dla produkcji filmowych w Warszawie
 • Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

  Informacje o stypendiach artystycznych znajdują się na stronie internetowej "Stypendia m.st. Warszawy" (otwarcie w nowym oknie).

  Czytaj więcej o: Stypendia artystyczne m.st. Warszawy
 • Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

  Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego została ustanowiona przez prezydenta m.st. Warszawy dla młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

  Czytaj więcej o: Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego
 • Stypendia sportowe m.st. Warszawy

  Stypendia sportowe m.st. Warszawy skierowane są do warszawskich sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w randze mistrzowskiej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także...

  Czytaj więcej o: Stypendia sportowe m.st. Warszawy
 • Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

  Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i są adresowane do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st....

  Czytaj więcej o: Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO
 • Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

  Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo,...

  Czytaj więcej o: Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
 • Nagroda im. R. Kapuścińskiego

  Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, ustanowiona 14 stycznia 2010 r. przez Radę m.st. Warszawy, jest przyznawana najlepszym książkom reporterskim, które podejmują ważne problemy współczesności i pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur

  Czytaj więcej o: Nagroda im. R. Kapuścińskiego
 • Stypendia dla doktorantów

  Program stypendialny skierowany jest do doktorantek i doktorantów z całej Polski, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

  Czytaj więcej o: Stypendia dla doktorantów
 • Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

  Nagrodę może otrzymać autor/ autorka pracy złożonej i obronionej w jednostce naukowej z siedzibą w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję. Pracę do konkursu zgłasza autor/ autorka...

  Czytaj więcej o: Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe
 • Nagroda Literacka m.st. Warszawy

  Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych

  Czytaj więcej o: Nagroda Literacka m.st. Warszawy
 • Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

  Zasady przyznawania godności Honorowego Obywatela reguluje § 5 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008(otwiera się w nowej karcie) z 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała nr...

  Czytaj więcej o: Honorowy Obywatel m.st. Warszawy
 • Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy"

  Zasady przyznania wyróżnienia Zasady przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy" Jednostka odpowiedzialna Biuro Rady m.st. Warszawy pl. Defilad 1 00-901 Warszawa sekretariat: XX p., pok. 2013...

  Czytaj więcej o: Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy"
 • Stypendia m.st. Warszawy

  Stypendia sportowe, edukacyjne ...

  Czytaj więcej o: Stypendia m.st. Warszawy