null Казначейський збір - запитання й відповіді

Flaga PolskiFlaga Wielkiej Brytanii

 

 

Чи розмір казначейського збору за видачу довіреності є сталим і встановлений та визначений якимось нормативно-правовим актом чи може бути різним залежно від виду справи?

Казначейський збір сплачується за умови подання документа, що підтверджує видачу повноваження чи довіреності, або витягу, випису чи копії з них - у справі, що належить до державного управління, або в судовому порядку. Плата одна і становить 17 злотих. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Який номер рахунку казначенського збору?

З 1 січня 2020 року казначейський збір сплачується на єдиний банківський рахунок:

Centrum Obsługi Podatnika (Центр обслуговування платників податків)

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Для сплати казначейського збору є єдиний номер рахунку без поділу на райони міста, який обслуговується Центром обслуговування платників податків.

Як повернути помилково сплачений казначейський збір?

Заява про повернення казначенського збору повинна бути подана в письмовій формі. Подати заявку електронною поштою неможливо.

Заяву подає особа, яка є стороною у справі, з приводу якої сплачено казначенський збір (або довірена особа); у разі заяви про повернення казначенського збору, поданої адвокатом (довіреною особою), до заяви необхідно додати довіреність разом із оплатою у розмірі 17,00 злотих.

Ви можете подати заявку на відшкодування казначенського збору:

 • до будь-якого відділу обслуговування мешканців у районному офісі управлінні міста Варшави;

 • надіслати через поштового оператора на адресу Centrum Obsługi Podatnika - ul. Obozowa 57, 01-161 Варшава, або подати особисто в Центрі обслуговування платників податків;

 • скласти в електронному вигляді через платформу ePUAP (посилання на загальну форму: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa). Заяву необхідно підписати кваліфікованим підписом або довіреним профілем і відправити.

Заява про повернення казначенського збору (форма для редагування)

Заява про повернення казначенського збору

Громадський інформаційний бюлетень

Чи потрібно подавати три заявки на повернення казначенського збору за три справи?

Необхідно подати три заявки з доданими підтвердженнями здійснених платежів.

Який кінцевий термін повернення казначенського збору?

Протягом 30 днів. У складних справах строк може бути продовжено до 2 місяців.

До якого часу можна подати заяву на відшкодування казначенського збору?

Казначейський збір не підлягає поверненню через п'ять років від кінця року, в якому було сплачено збір.

Коли виникає обов'язок сплати казначенського збору?

1. Обов'язок сплати казначенського збору виникає (згідно зі ст. 6 Закону про казначенський збір):

 • від здійснення урядової дії – з моменту подання інформації або заяви про вчинення урядової дії,

 • з моменту видачі свідоцтва – в момент подання заяви про видачу свідоцтва,

 • від видачі свідоцтва – в момент подання заяви про видачу дозволу (ліцензії, концесії),

 • від документу, що підтверджує видачу довіреності чи повноваження або витягу, випису чи копії – в момент подання документа до органу державного управління, суду чи установи, зазначених у ст. 1 пункт 2 Закону,

 • щодо предмета збору, визначеного ст. 2 пункт 2 Закону - в момент використання свідоцтва в іншій справі, ніж зазначена у ст. 2 пункт 1 Закону.

2. Казначейський збір сплачується в моменті, коли виникає зобов'язання його сплати.

Які види діяльності підлягають казначейському збору?

1. Казначейському збору підлягає (відповідно до ст. 1 Закону про Казначейський збір):

а) в окремих випадках у сфері державного управління:

 • здійснення урядової дії на підставі заяви або за запитом

 • видача довідки на заяву

 • видача дозволу (ліцензії, концесії)

б) від подання документа, що підтверджує видачу довіреності чи повноваження, або витягу, випису чи копії - у справі, що належить до сфери державного управління, або в судовій справі.

2. Казначейському збору також підлягає вчинення урядової дії, видача довідки та дозволу суб'єктом, що не є органом державної влади та місцевого самоврядування, у зв'язку з виконанням завдань у сфері державного управління, а також подання документа, що підтверджує видачу такій особі довіреності чи доручення, або його витягу, виписки чи копії.

Що не підлягає казначейському збору?

Не підлягає казначейському збору:

 • довіреність, видана на рідних: чоловіка або дружину, матір, батька, бабусю, дідуся, сина, дочку, онука, онуку або братів і сестер,

 • довіреність на отримання документів,

 • довіреність на підписання податкової звітності, поданої засобами електронного зв’язку,

 • генеральна довіреність, подана на сайті Мінфіну,

 • при поданні заяви про вчинення урядової дії щодо видачі довідки, дозволу чи довіреності у разі пред’явлення довідки про користування соціальною допомогою у зв’язку з малозабезпеченістю,

 • вчинення урядової дії, видача довідки та дозволу, якщо на підставі окремих правил вони підлягають сплаті інших публічно-правових зборів або звільнені від таких зборів,

 • вчинення урядової дії, видача довідки та дозволу або подання документа, що підтверджує видачу довіреності з питань: соціального страхування, медичного страхування, аліментів та соціальних виплат.

Чи можна сплатити казначейський збір в касі будь-якого районного відділення?

Так, надалі є така можливість (підтверджено в лютому 2020 року).

Який орган є компетентним щодо казначейського збору (юрисдикція податкових органів)?

Стаття 12 Закону про казначейський збір передбачає, що:

1. Податковим органом, уповноваженим у питаннях казначейського збору, є голова комуни (мер, президент міста).

2. Податковим органом територіальної юрисдикції з питань казначейського збору є:

а) з приводу вчинення урядової дії, видачі свідоцтва та довідки (дозволу, концесії) - податковий орган за місцезнаходженням органу чи особи, що вчинив урядову дію або видав свідоцтво чи дозвіл (ліцензію, концесію)

б) з приводу подання документа, що підтверджує видачу довіреності чи повноваження, або витягу, випису чи копії – податковий орган за місцем подання документа.

Чи можна казначейський збір перерахувати на зарахування майбутнього казначейського збору? Якщо так, то в який період його можна використати?

§3 розпорядження Міністра Фінансів від 28 вересня 2007 року про сплату казначейського збору говорить наступне: «Заявник або уповноваженна особа зобов’язані додати підтвердження сплати казначейського збору, надалі як «підтвердження платежу», або завірена копія підтвердження платежу не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту виникнення зобов’язання його оплати. Підтвердженням оплати може бути роздруківка, що підтверджує здійснення банківської операції». У зв’язку з прийнятим триденним періодом сплачена плата не може бути використана після закінчення цього періоду. Однак до закінчення трьох днів казначейський збір можна зарахувати в рахунок наступного платежу/платежів.

Сума казначейських зборів, які найчастіше сплачуються

Приклади казначейський зборів, які найчастіше сплачуються:

17,00 злотих - за кожну довіреність на конкретну справу,

17,00 злотих - довідка про наявність чи відсутність місцевих податків і зборів,

21,00 злотих - довідка про відсутність заборгованості або зазначення заборгованості з місцевих податків і зборів,

340,00 злотих; 440,00 злотих; 640,00 злотих - дозвіл на проживання в Польщі (Воєводське управління Мазовецького воєводства),

58,00 злотих - рішення про наявність або втрату польського громадянства (Воєводське управління Мазовецького воєводства),

616,00 злотих - наприклад, запис у реєстрі Розділу І іпотечних брокерів або агентів іпотечного брокера – Комісія Фінансового Нагляду Польщі,

1570,00 злотих - видача дозволу на купівлю нерухомості іноземцем (Міністерство внутрішніх справ та адміністрації),

5,00 злотих - підтвердження відповідності дубліката, витягу, уривка, виписки чи копії, за кожну повну чи розпочату сторінку.

 

Решта ставок казначейського збору включено в Додатку до Закону про казначейський збір.

Що не є казначейським збором?

 1. Оплата за реєстрацію транспортного засобу

 2. Оплата за карту побиту (100,00 злотих) Управління Мазовецького воєводства

 1. Судові оплати, наприклад, витяг із земельного та іпотечного реєстру, зміни в земельному та іпотечному реєстрі, плата за позов (банківський рахунок компетентного суду),

 1. Оплата Комісії Польського Фінансового Нагляду (600,00 злотих) - наприклад, внесення агента до реєстру Розділу II кредитних посередників у сфері споживчих кредитів.

Як я можу отримати підтвердження оплати/рахунок за казначейський збір (наприклад, для Міністерства Закордонних Справ)?

Центр обслуговування платників податків міста Варшави не виставляє підтвердження оплати або рахунки за оплату казначейського збору. Підтвердженням оплати є роздруківка здійсненої банківської операції або касовий чек, якщо оплата була проведена в касі, або роздруківка з платіжного автомата. За письмовою заявою (вказати дату платежу) центр обслуговування платників податків може видати лист, який підтверджує, що оплата зарахована на рахунок казначейського збору.

 

Nie znalazłeś informacji?