Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy

null Dane po warszawsku


Projekt otwarte dane po warszawsku jest pierwszym krokiem w stronę otwartości danych w Warszawie. Są to dane o funkcjonowaniu miasta - dostępne także w trybie on-line - gromadzone i udostępniane w jednolity sposób. Stanowią one inspirację i wsparcie dla osób, organizacji i środowisk zainteresowanych budowaniem aplikacji bazujących na otwartych danych publicznych.
 
Celem projektu otwarte dane po warszawsku, jest poprawa życia mieszkańców stolicy poprzez dzielenie się przez Urząd m.st. Warszawy informacjami, które mogą być przydatne obywatelom. Realizowane przedsięwzięcie wpisuje się w panujący trend otwartych danych, który zapewnia m.in. wspieranie innowacyjnego zastosowania informacji, transparentność, inspirowanie przedsiębiorczości oraz budowę społeczeństwa informacyjnego.

Otwarte dane (otwarcie w nowym oknie)
 

Nie znalazłeś informacji?