Specific category icon

Konsultacje Społeczne

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej? - konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne trwają od 9 marca do 29 kwietnia 2020. Poznaj projekt planu na stronie architektura.um.warszawa.pl w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska...
arrow_right
Czym są konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne w Warszawie są formą dialogu prowadzonego przez m.st. Warszawę z mieszkańcami stolicy w najróżniejszych kwestiach, które są ważne dla warszawiaków. Mogą dotyczyć szerokiego...
arrow_right
Wniosek o przeprowadzenie konsultacji
Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą złożyć: a) w sprawach ogólnomiejskich: • Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, • Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy, • rada dzielnicy...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?