null Dofinansowanie Policji

Miasto stołeczne Warszawa stawia bezpieczeństwo w mieście jako jeden z najważniejszych priorytetów.

Wsparcie finansowe samorządu warszawskiego na rzecz Komendy Stołecznej Policji w latach 1995-2023 wyniosło 379 548 835 zł.

Dofinasowanie służby

Z kolei w latach 2007-2023 na ten cel przeznaczono 192 410 159 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

 • 399 297 służb ponadnormatywnych Policji – 85 085 820 zł,

 • 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych – 17 962 900 zł,

 • utrzymanie 4 kompanii kandydackich w Oddziałach Prewencji – 13 237 100 zł,

 • utrzymanie policjantów w służbie przygotowawczej w Oddziale Prewencji Policji – 15 439 811 zł,

 • utrzymanie koni służbowych wykorzystywanych do pełnienia służby patrolowej na terenie Warszawy – 7 498 099 zł.

Zakupione środki

W ramach tej kwoty ponadto sfinansowano lub dofinansowano zakup pojazdów różnego typu, w tym m.in.:

 • 390 samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych,

 • 15 furgonów oznakowanych i nieoznakowanych,

 • samochodu wsparcia logistycznego,

 • 3 ambulansów: pirotechnicznego, sanitarnego oraz kryminalistycznego,

 • 2 Mobilnych Posterunków Policyjnych,

 • mobilnego miasteczka ruchu drogowego,

 • mobilnego centrum monitoringu,

 • specjalistycznej łodzi ratunkowo-patrolowej,

 • robota pirotechnicznego,

 • 2 samochodów z video-rejestratorami,

 • 13 samochodów terenowych,

 • samochodu dowodzenia,

 • 9 samochodów do przewozu psów,

 • 6 przyczep do przewozu koni oraz przyczepa do przewozu psów,

 • 2 pontony z silnikiem.

Dodatkowo sfinansowano lub dofinansowano zakup:

 • 19 koni policyjnych,

 • 15 psów policyjnych.

Sprzęt biurowy i specjalistyczny

Środki zostały przeznaczone również na dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, teleinformatycznego, biurowego i techniki policyjnej, w tym:

 • systemu multimedialnego do bezprzewodowej transmisji obrazu na żywo, który zapewnia właściwe funkcjonowanie urządzeń i systemów teleinformatycznych zainstalowanych w pojazdach Mobilnego Centrum Monitoringu,

 • dla Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego KSP: zestaw wyważeniowy DOOR RAIDER, piłę spalinową z tarczą diamentową, 8 sztuk maski pełnotwarzowej z wymuszonym obiegiem, 3 zestawy wyposażenia dodatkowego do karabinków KBK AKŁM, 45 kompletów zestawów taktycznych (maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem, kamizelka taktyczna z wyposażeniem, boczne wkłady balistyczne, torba na oprzyrządowanie), 3 celowniki holograficzne z dołączonym wskaźnikiem laserowym, aktywne ochronnikisłuchu, umundurowanie letnie w kamuflażu oraz obuwie szturmowe, sprzęt medyczny;

 • dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP: 5 sztuki chromatografów gazowych, 24- kapilarny analizator genetyczny do identyfikacji człowieka, zestaw substancji wzorcowych (certyfikowanych) środków odurzających, substancji psychotropowych oraz dopalaczy, zintegrowane stanowisko do amplifikacji DNA, 2 sztuki automatycznej stacji pipetującej do izolacji DNA wraz z pakietem startowym zestawów odczynników do izolacji DNA, 3 mikroskopy stereoskopowe Leica M60 z wysięgnikiem i oświetleniem LED, oświetlacz Foster&Freeman Crime-Lite, przenośny zestaw dwóch oświetlaczy Foster&Freeman Crime-Lite, stanowisko do badania z telefonów komórkowych, tabletów i nawigacji GPS, generator wodoru, 2 termostaty blokowe/termoblock, 2 uniwersalne urządzenia diagnostyczne do odczytu numerów VIN z pojazdów, termomikser z wymiennymi blokami grzejnymi, wirówka laboratoryjna bez chłodzenia, stół laboratoryjny wysypowy do pracy z odczynnikami chemicznymi, dygestorium laboratoryjne, 10 urządzeń wielofunkcyjnych Xerox WC 5330;

 • dla Wydziału Ruchu Drogowego: system wspomagania obsługi zdarzeń drogowych, 8 aparatów cyfrowych (lustrzanek) z dodatkową zewnętrzną lampą błyskową; 4 urządzeń do pomiaru stopnia zadymienia spalin samochodowych (do silników diesla), 4 urządzeń do pomiaru spalin pojazdów (do silników z zapłonem iskrowym benzyna/LPG); 4 urządzeń do pomiaru hałasu pojazdów samochodowych „Sonometr”, kasety testujące i przeprowadzenie legalizacji tachimetrów, analizator do badania na obecność narkotyków odurzających w ślinie;

 • dla siedmiu Komend Rejonowych Policji: 2 zestawów składających się z alco sensora IV (dowodowego) wraz z drukarkami oraz po 5 sztuk urządzeń pomiarowych AlcoBlow;

 • dla Komisariatu Rzecznego Policji: dwa silniki do łodzi motorowej RIB, silnik zaburtowy strugowodny wraz z pędnikiem.

Zakupiony sprzęt specjalistyczny, teleinformatyczny, biurowy, techniki policyjnej oraz środki transportu przyczyniają się do polepszenia jakości pracy warszawskiej Policji, jest pomocny w czasie realizacji przez nią ustawowych zadań, uzupełnia braki w wyposażeniu tej formacji oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy.

Nagrody dla policjantów

Od 2007 r. do 2023 r. przeznaczono kwotę 12 261 350 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy wykonując zadania z zakresu służby prewencyjnej, przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy.

Zobacz też

Bezpieczeństwo w Warszawie: https://bezpieczna.um.warszawa.pl/.

Nie znalazłeś informacji?