Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

 • Aplikacja "SCHRONY"

  Państwowa Straż Pożarna (PSP) przygotowała aplikację, która pokazuje gdzie znajduje się najbliższy schron.

  Czytaj więcej o: Aplikacja "SCHRONY"
 • Dystrybucja jodku potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego

  Zgodnie z informacjami publikowanymi przez władze krajowe, obecnie zagrożenie radiacyjne nie występuje. Sytuacja jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Otwarcie punktów nastąpi...

  Czytaj więcej o: Dystrybucja jodku potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego
 • Regionalny System Ostrzegania

  Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO podzielone są na następujące kategorie tematyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód (wodowskazów). Ostrzeżenie...

  Czytaj więcej o: Regionalny System Ostrzegania
 • Miejski system alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach

  Podstawową funkcją systemu alarmowania i ostrzegania ludności jest nadawanie akustycznych sygnałów alarmowych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu sygnał ciągły nadawany w czasie trzech minut.

  Czytaj więcej o: Miejski system alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach
 • Tlenek węgla - cichy zabójca

  Tlenek węgla jest niewidoczny, bezwonny oraz nie ma smaku.

  Czytaj więcej o: Tlenek węgla - cichy zabójca
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń

  Pożar Pamiętaj! Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie! Pożar może wywołać następstwa wtórne, np. wybuchy zbiorników paliw, powstawanie trujących gazów, zawalenia się budynków. Pożarom towarzyszy...

  Czytaj więcej o: Postępowanie w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń