Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Dystrybucja jodku potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez władze krajowe, obecnie zagrożenie radiacyjne nie występuje. Sytuacja jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Otwarcie punktów nastąpi wyłącznie w chwili wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, po decyzji władz krajowych o konieczności wydawania tabletek z jodkiem potasu mieszkańcom. Do tego czasu punkty dystrybucji są nieczynne.

Lista punktów dystrybucji na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowe informacje są dostępne na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jodek potasu powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami medycznymi, ponieważ jest to lek, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, a także wywoływać działania niepożądane. Każdy, kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Nie znalazłeś informacji?