Specific category icon

Zabytki

Wstecz

Gdzie są zabytki - sprawdzisz na mapie

Miasto Stołeczne Warszawa udostępnia kolejny serwis mapowy - „Zabytki”. Znalazły się w nim dane z systemu ewidencji zabytków ARKA, prowadzonego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Baza zawiera blisko 11 000 obiektów znajdujących się na terenie Warszawy.
 
Serwis jest dostępny pod adresem: http://www.mapa.um.warszawa.pl. Dzięki niemu mieszkańcy Warszawy, miłośnicy zabytków oraz turyści mogą dowiedzieć się, które obiekty znajdują się pod ochroną konserwatorską. Kartograficzna prezentacja zabytków, charakterystycznych skupisk i form przestrzennych, uczytelnia charakter krajobrazu kulturowego i pozwala na jego głębszą analizę.
  
Mapa serwisu ma kilkanaście warstw, które można włączać lub wyłączać oraz czytelną legendę. Na mapie można zaznaczyć np. obszary objęte ochroną UNESCO, strefy ustanowione pomnikami historii, obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków czy w gminnej ewidencji zabytków.
 
Koncepcja zaprezentowania mapy zabytków Warszawy narodziła się w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w 2006 r., jako element uzupełniający do istniejącego od 2004 r. systemu ewidencji zabytków SEZAM. Wówczas jednak brakowało w urzędzie efektywnych narzędzi do pokazania takiej formy mapy. Chodziło między innymi o przedstawienie budynków w sposób powierzchniowy, a nie punktowy, zróżnicowanie graficzne informacji o obiektach wpisanych do rejestru, ujętych w planowanej gminnej ewidencji zabytków, czy też obszarów objętych ochroną konserwatorską.
 
Na początku 2012 r. BSKZ rozpoczęło współpracę z Biurem Geodezji i Katastru, jako koordynatorem budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej Urzędu Miasta.
 
W lipcu 2015 r. osiągnięto funkcjonalność systemu ARKA. Na podstawie danych w nim zawartych uruchomiono serwis mapowy „Zabytki”.

 

 


Nie znalazłeś informacji?