null Serwis mapowy "Zabytki"

Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) są naniesione na ogólnodostępną mapę miejską – portal mapowy m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie)

Mapa zawiera podstawowe informacje na temat zabytku: datę jego powstania, nazwę historyczną, imię, nazwisko architekta oraz zakres ochrony konserwatorskiej obiektu tj. rejestr zabytków, otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, pomnik historii, park kulturowy, gminną ewidencję zabytków oraz obszar UNESCO i strefę buforową UNESCO.

Portal zawiera ponadto zbiór map historycznych miasta, tj. tzw. plan Lindleya, plan z 1936 r. i fotoplany z 1935 i 1945 r. oraz późniejsze. Mapa prezentuje szereg współczesnych danych, m.in.: geodezyjne, własnoościowe, a także informacje o planowaniu przestrzennym. Na mapie prześledzić można rozwój przestrzenny Warszawy począwszy od 1770 r. aż po dzień dzisiejszy. W oparciu o zgromadzony materiał kartograficzny, portal umożliwia przeanalizowanie zmian w odniesieniu zarówno do zabytku, jak i obszaru, na któtym się on znajduje. Obiekt można wyszukać na mapie na podstawie adresu i danych geodezyjnych tj. numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Nie znalazłeś informacji?