null Identyfikator Strefy Mieszkańca na Żoliborzu

Drogi i podwórka zarządzane przez ZGN

ZGN Żoliborz nie przewiduje wydawania odrębnych identyfikatorów, ani dodatkowych uprawnień do parkowania na wewnętrznych podwórkach. Wjazd na podwórko jest ograniczone tylko dla mieszkańców z ważnym abonamentem na strefę SPPN (rejonowym lub obszarowym).

Przed wjazdem na żoliborskie podwórka administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami są znaki B-35 (zakaz postoju) z dopiskiem „nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7).

To oznacza, że do wjazdu na podwórka są upoważnieni tylko mieszkańcy zameldowani w odpowiednim obszarze dzielnicy i posiadają abonament mieszkańca wydany przez ZDM (zarówno rejonowy jak i obszarowy).

Dzięki zmianie w systemie ZDM uprawnieni do parkowania na podwórkach administrowanych przez ZGN Żoliborz, którzy wykupią abonament po 16 listopada 2021 roku znajdą odpowiedni zapis na swojej karcie.

Osoby, które otrzymały abonament wcześniej, nie muszą wymieniać posiadanych abonamentów, ta zmiana zapisana będzie automatycznie w systemie. Kontrola wykaże czy zaparkowany pojazd posiada uprawnienia do postoju w tym miejscu.

Ważny abonament należy wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwi to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

Drogi zarządzane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz

W związku z objęciem Żoliborza strefą płatnego parkowania, na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pomiędzy 17 a 22 grudnia 2021 roku wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Postój jest dostępny tylko dla Żoliborzan, którzy posiadają wykupiony abonament mieszkańca SPPN. Parkując na drogach wewnętrznych należy pamiętać o wyłożeniu dokumentu za szybą pojazdu.

Wjazd na drogi wewnętrzne administrowane przez Dzielnicę Żoliborz oznaczony jest znakiem B-35 (zakaz postoju) i B-39 (strefa ograniczonego postoju) z dopiskiem „nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7). Oznacza to, że do parkowania na tych drogach uprawnieni są tylko mieszkańcy zameldowani (na stałe lub tymczasowo) w odpowiednim obszarze dzielnicy i posiadający abonament mieszkańca wydany przez ZDM (zarówno rejonowy, jak i obszarowy).

 

Lista dróg wewnętrznych objętych „abonamentem mieszkańca”

Wykaz dróg wewnętrznych zawiera łącznie 24 lokalizacje: drogi, place oraz parkingi. Pod poniższym linkiem znajdują się zaznaczone czerwoną linią ww. drogi wewnętrzne zarządzane przez Dzielnicę Żoliborz, na których do 22 grudnia 2021 roku została wprowadzona nowa organizacja ruchu umożliwiająca parkowanie pojazdów osobom posiadającym abonament mieszkańca SPPN. Strefy B-39 i odcinki B-35 - infografika z komunikatu do pobrania w wysokiej rozdzielczości (png, 780 KB otwarice w nowym oknie) 

 

Sprawdź zapis na swoim abonamencie

Osoby, które mają już abonament i są uprawnione do parkowania w miejscach zaznaczonych na powyższej mapie, a nie mają na swojej karcie zapisu „Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7), muszą wymienić posiadany dokument. Zachęcamy do zrobienia tego w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, gdzie wymiany można dokonać najszybciej. Wyrobienie dokumentu zdalnie zajmuje więcej czasu i trwa ok. 7 dni.

Natomiast osoby, które wystąpiły o abonament online, ale jeszcze go nie otrzymały, będą posiadać już odpowiedni zapis na swojej karcie. Prosimy jednak, aby po otrzymaniu abonamentu do wydruku sprawdzić czy posiadają właściwy zapis.

Podczas postoju kartkę z ważnym abonamentem należy wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwi to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców. Uprawnienie do postoju jest też przypisane do numeru rejestracyjnego w systemie informatycznym ZDM.

Przypominamy, że brak wydruku dokumentu umieszczonego w widocznym miejscu za szybą samochodu lub braku właściwego zapisu (kodu Z0X” - gdzie X to cyfra od 1 do 7) może narazić właścicieli pojazdów na mandat karny (za postój za znakiem „zakaz postoju” bez uprawnień), nawet w sytuacji posiadania wykupionego i ważnego w danej strefie abonamentu parkingowego.

Jak otrzymać abonament?

Abonament mieszkańca można uzyskać na dwa sposoby: 

  1.  przez internet wyłącznie przez stronę: https://abonamentzdomu.zdm.waw.pl/ (zobacz "Abonament parkingowy mieszkańca z domu"),

  2. w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM – lista punktów i godziny pracy możesz sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (otwarcie w nowym oknie).

 

Nie znalazłeś informacji?