null Indywidualny rachunek podatkowy - mikrorachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Płatności innych podatków (np. podatku akcyzowego czy podatków lokalnych np. od nieruchomości) odbywają się  na dotychczasowych zasadach.

Mikrorachunkiem posługują się wszyscy, którzy mają numer PESEL lub NIP i płacą podatki.

W praktyce każda osoba fizyczna i każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzysta z mikrorachunku.

Nie ma tu znaczenia ani forma prawna prowadzonej działalności ani wielkość przedsiębiorcy.

To oznacza, że należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT płacisz zawsze na ten sam rachunek - przypisany tylko do ciebie lub twojej firmy. Ten numer nie zmieni się nawet gdy ty zmienisz adres zamieszkania, urząd skarbowy czy nazwisko. Dzięki mikrorachunkowi nie musisz sprawdzać numeru rachunku urzędu skarbowego przed każdą płatnością. Swój mikrorachunek - jeśli nie będziesz go pamiętać - wygenerujesz online - w dowolnym czasie i w każdym miejscu.

Na mikrorachunek zapłacisz:

  • podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (PIT),

  • podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne (CIT),

  • podatek od towarów i usług (VAT za wyjątkiem VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), który opłacisz na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla wpłat podatku akcyzowego).

Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy

Numer twojego mikrorachunku sprawdzisz w bardzo prosty sposób. Ministerstwo Finansów udostępniło generator mikrorachunku podatkowego, do którego masz dostęp online.

Wystarczy, że podasz właściwy identyfikator podatkowy, czyli:

  1. numer PESEL -  jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest płatnikiem VAT;

  2. numer NIP - jeśli jesteś:

  • osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą,

  • płatnikiem VAT,

  • osobą fizyczną, nieobjętą rejestrem PESEL, która jest podatnikiem na podstawie odrębnych przepisów (na przykład cudzoziemcem).

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.

Numer swojego mikrorachunku podatkowego sprawdzisz też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl (otwarcie linku w nowym oknie).

Generator mikrorachunku podatkowego  (otwarcie linku w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?