Specific category icon

Zezwolenia na alkohol

Sukcesja - przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Sukcesja - decyzja potwierdzająca możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zezwolenia na alkohol - najczęściej zadawane pytania
Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony...
arrow_right
Interpretacja w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
— 9 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 9 z 11 rezultatów.
Nie znalazłeś informacji?