null Informator „Seniorze, nie daj się oszukać!”

Miasto Stołeczne Warszawa i Komenda Stołeczna Policji od lat prowadzą kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do seniorów, której celem jest przeciwdziałanie oszustwom.

Powstał również informator „Seniorze. Babciu, Dziadku… Nie daj się oszukać. Bądź bezpieczny!”

Poradnik jest dostępny w formie elektronicznej, natomiast wersję papierową będzie można otrzymać podczas spotkań organizowanych przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa oraz Komendę Stołeczną Policji. 

Informator zawiera krótką charakterystykę działania sprawców i opis ich metod oraz zalecane zasady postępowania, które ochronią seniora przez oszustem. Można w nim również znaleźć przykłady „Ku przestrodze – Z kroniki policyjnej”, czyli opisane sytuacje z prawdziwego życia, a także miejsce na notatki, tabele do uzupełnienia o numery m.in. administracji osiedla czy lekarza rodzinnego. Jednocześnie senior znajdzie tam dane do służb, z którymi powinien się kontaktować w przypadku problemów.

Statystyka i liczby

Od 2014 roku Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa  wspólnie z policjantami organizują spotkania z seniorami. Pomimo prowadzonych przez te lata działań, wiele starszych osób dalej pada ofiarą oszustów, którzy działają metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”.

Głównymi ofiarami oszustw na tzw. „wnuczka” są osoby powyżej 80 lat. Co roku liczba dokonanych przestępstw plasuje się na podobnym poziomie. W 2022 roku na terenie stołecznego garnizonu (Warszawa i pobliskie powiaty) odnotowano 378 oszustw.

W 2022 roku, w wyniku przestępstw metodą „na wnuczka”, seniorzy stracili łącznie ponad 25 mln zł. To najwyższa kwota od 5 lat., która dodatkowo potwierdza, że działania prewencyjne są niezbędne.

Nie znalazłeś informacji?