Miejskie lokale użytkowe

null Krótkotrwały najem komunalnego lokalu użytkowego

Krok po kroku

 1. W celu wyszukania interesującego Cię lokalu użytkowego w celu krótkotrwałego wynajmu wejdź na stronę www.um.warszawa.pl, Nieruchomości miejskie - kup lub wynajmij lub opisz parametry lokalu który chcesz wykorzystać w celu realizacji przedsięwzięcia.
 2. Złóż wniosek / pismo w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami/Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek / pismo o krótkotrwałe udostępnienie lokalu, o który ubiega się zainteresowany powinien zawierać adres konkretnego lokalu z wyszukiwarki lub opis lokalu który zaspokoi Twoje potrzeby.
 2. W opisie poszukiwanego lokalu proszę podać:
  1. powierzchnię lokalu,
  2. kondygnację na jakiej ma znajdować się lokal,
  3. rozkład pomieszczeń – jeżeli ma to znaczenie dla planowanego wykorzystania lokalu,
  4. wysokość pomieszczeń,
  5. dodatkowe pożądane,charakterystyczne elementy dotyczące budynku, lokalu, wystroju,
  6. oferowany rodzaj przedsięwzięcia jaki będzie realizowany w lokalu,
  7. termin udostępnienia lokalu,
  8. informacje o podmiocie, który składa wniosek.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Istnieją dwa możliwe rodzaje udostępnień lokalu:

 1. na zasadach ogólnych – wnosi się opłatę za korzystanie z lokalu + opłaty za media,
 2. na zasadach preferencyjnych – w uzasadnionych przypadkach odpłatność za korzystanie z lokalu może zostać obniżona do wysokości opłat niezależnych od m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?