null Mury Obronne Starego Miasta w Warszawie

Informacje ogólne

Obiekty w murach obronnych Starego Miasta w Warszawie:

 • Barbakan – lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 116,00 m²

 • Baszta Prochowa – lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 17,78 m²

 • Baszta Marszałkowska - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 12,64 m²

 • Baszta Altana - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 12,00 m²

Zadania ZTP:

 • wynajem w procedurze poza konkursem ofert lokali użytkowych zlokalizowanych w murach obronnych Starego Miasta,

 • wybór firm obsługujących ww. lokale w zakresie dostarczenia energii elektrycznej (przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego), współpraca i nadzór nad nimi,

 • nadzór nad właściwym funkcjonowaniem lokali w zakresie przestrzegania przez najemców wymogów związanych z porządkiem i czystością w lokalach użytkowych i w ich najbliższym otoczeniu,

 • ppoż. oraz wydzierżawiania powierzchni dodatkowej przed lokalem.

Zgłoszenia wszelkich usterek lub zastrzeżeń w funkcjonowaniu poszczególnych lokali (dotyczy jedynie najemców lokali użytkowych) zgłoś telefonicznie lub pisemnie w Zarządzie Terenów Publicznych.

Składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak również ofert najmu lokali w postępowaniu poza konkursem ofert następuje z siedzibie Zarządu Terenów Publicznych – zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych postepowaniach.

Wymagane dokumenty i załączniki

Wymagane dokumenty wraz z załącznikami w poszczególnych postępowaniach (wynajem lokali w postępowaniu poza konkursem) określane są na stronie internetowej Zarządu Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie), Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia pism:

Zarząd Terenów Publicznych

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Podwale 23 /parter/

00-261 Warszawa

tel. 22 277 05 00

e-mail: bom@ztp.waw.pl

 

Miejsce wyjaśnień i merytorycznych konsultacji -

w sprawach wynajmu oraz funkcjonowania lokali:

Zarząd Terenów Publicznych

Zespół ds. Handlu i Usług

ul. Podwale 23 /II piętro/ pok. 53 i 58

00-261 Warszawa

tel. 22 277 05 35 (36; 75)

e-mail: bom@ztp.waw.pl   

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych

Termin odpowiedzi

Zgodnie z k.p.a.

Tryb odwoławczy

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z regulaminami postępowania.

W pozostałych – Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych. Odwołanie trzeba złożyć w formie pisemnej. ZTP nie posiada określonego wzoru.

Podstawa prawna

 • Uchwała nr 214/94 Zarządu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie powierzenia nieruchomości w administrowanie.

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 • Uchwała nr LXI/1712/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 października 2005 r.
  w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych" w jednostkę budżetową m. st. Warszawy.

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych.

 • Uchwała nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem.

 • Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

Nie znalazłeś informacji?