Miejskie lokale użytkowe

null Najem komunalnego lokalu użytkowego w przetargu

Krok po kroku

  1. W celu wyszukania interesującego Cię lokalu użytkowego do wynajęcia wejdź na stronę um.warszawa.pl, Nieruchomości miejskie – kup lub wynajmij, (nieruchomości na wynajem – przetarg).
  2. Pobierz dokumenty niezbędne do złożenia oferty dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów dzielnic /ZGN-ów m.st. Warszawy.
  3. Złóż ofertę wraz z załącznikami w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.
  4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia oferty.
  5. W ofercie umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Ofertę należy złożyć zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu o przetargu.

Opłaty

Wadium (wysokość wadium podane w ogłoszeniu o przetargu).

Miejsce złożenia i odbioru

Ofertę przetargową w sprawie najmu lokalu użytkowego należy złożyć w miejscu i w dniach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Dzielnicy.

Uwagi

  1. Umowę najmu lokalu użytkowego zawiera się na czas oznaczony do 10 lat.
  2. Zarząd Dzielnicy przeznacza do najmu nieruchomości stanowiące własność m.st. Warszawy w drodze przetargów. Czynności związane z przygotowaniem przetargu wykonuje zarząd dzielnicy przy pomocy wydziału zasobów lokalowych w dzielnicy lub zarządcy.
  3. W przetargu mogą brać udział osoby (z zastrzeżeniem § 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości), które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?