Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy

null Nowy znak promocyjny Warszawy

Warszawa ma nowy system identyfikacji wizualnej. Nowym znakiem promocyjnym m.st. Warszawy jest uproszczony herb stolicy. Zaprojektowany został zgodnie ze współczesnymi trendami projektowania graficznego, a punktem wyjścia do jego stworzenia było nawiązanie do historii i tradycji miasta.

Dlaczego znak promocyjny został zmieniony

Znak „Zakochaj się w Warszawie” towarzyszył działaniom promocyjnym stolicy od 2004 roku. O konieczności wymiany znaku zdecydowało kilka czynników. Przede wszystkim przestał on odpowiadać na aktualne potrzeby komunikacyjne miasta stołecznego Warszawy. Przez ostatnie lata zmieniły się trendy graficzne, a znak stolicy stał się nieatrakcyjny i nienowoczesny. Jego słabą stroną była także mała czytelność.

Spójna rodzina znaków

Na nowy system identyfikacji wizualnej miasta składa się rodzina znaków, do której oprócz znaku promocyjnego miasta należą znaki jego dzielnic i jednostek organizacyjnych. System zawiera również wytyczne do oznaczania różnego typu projektów, w tym tych, które są realizowane we współpracy ze stołecznym Ratuszem. Wszystkie grafiki opierają się na tym samym symbolu herbowym. Dodatkowo pojawi się on na pismach i dokumentach urzędowych, dzięki czemu nie tylko działania promocyjne, ale także komunikacja Urzędu m.st. Warszawy, będą spójne i rozpoznawalne dla odbiorców.

Zmiany gotowe do wprowadzenia

Zarządzenie nr 1872/2022(otwiera się w nowej karcie) Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji wizualnej m.st Warszawy obowiązuje od 20 grudnia 2022 r. Nowy znak promocyjny powstał dzięki współpracy z warszawską agencją Podpunkt, która posiada bogate doświadczenie w projektowaniu logotypów.

Księgi systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy (znak promocyjny oraz oznaczenia urzędowe) znajdują się na stronie marki Warszawy(otwiera się w nowej karcie).

Nie znalazłeś informacji?