Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy

null Numer rachunku - zasądzone koszty procesowe

Na jaki rachunek należy wpłacić kwotę zasądzoną od obwinionego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie, tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w toku czynności wyjaśniających?

Uiszczenie przez obwinionego kwoty zasądzonej na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w toku czynności wyjaśniających należy dokonać na rachunek bankowy 57 1030 1508 0000 0005 5005 3063 Straż Miejska m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa, wpisując w tytuł przelewu „Wyrok sądowy”, sygnaturę akt sprawy oraz dane obwinionego (imię, nazwisko, adres).

Informacja podana jest na stronie Straży Miejskiej w dziale "Mieszkańcy" - Najczęstsze pytania do Straży Miejskiej:

https://www.strazmiejska.waw.pl/mieszkancy/najczestsze-pytania-do-strazy-miejskiej

Nie znalazłeś informacji?