null Numery rachunków bankowych dla opłat za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Numery rachunków bankowych, na które należy wnosić 17 zł opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.

Nie znalazłeś informacji?