Specific category icon

Sprawy finansowe

System Płatności Online BM
Miasto uruchomiło system płatności online za czynności urzędowe. Z tej możliwości korzystają już mieszkańcy Śródmieścia i Wilanowa. W sposób szybki i wygodny można dokonać opłaty przez internet za...
arrow_right
Mandaty wystawione przez Straż Miejską m.st. Warszawy oraz przez policję - Najczęściej zadawane pytania
Funkcjonariusze policji nakładają grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego. Mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium...
arrow_right
Opłata skarbowa - Najczęściej zadawane pytania
Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w...
arrow_right
Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru opłaty targowej
Miasto Stołeczne Warszawa zrezygnowało z poboru opłaty targowej. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
arrow_right
Opłata skarbowa
Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega (zgodnie z art. 1 Ustawy o opłacie skarbowej): a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: • dokonanie czynności...
arrow_right
Wykaz Urzędów Skarbowych
I Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa, Lindleya 14 tel. 22 584 61 00 fax 22 58 46 190 dojazd II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa, Jagiellońska 15 tel. 22 511 35 00 fax 22 511...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?