null Obiekt Skwer Hoovera przy ulicy Krakowskie Przedmieście 60A w Warszawie

Informacje ogólne

Obiekt Skwer Hoovera składa się z:

 • podziemna część gastronomiczno-wystawiennicza oraz część naziemna z kawiarnią o łącznej powierzchni użytkowej 475,57 m²,

 • podziemna część obejmująca szalet o powierzchni użytkowej 101,63 m²,

 • podziemna część obejmująca pomieszczenia z infrastrukturą teletechniczną,

 • część naziemna (kiosk) o powierzchni użytkowej 9,35 m².

 

Zadania ZTP:

 • wynajem części gastronomiczno-wystawienniczej oraz kiosku w drodze konkursu ofert lub w procedurze poza konkursem,

 • wybór firm obsługujących obiekt w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, odbioru odpadów, dostawy energii elektrycznej, dostawy ciepła, konserwacji urządzeń dźwigowych, deratyzacji i monitoringu HACCP, serwisowania monitoringu wizyjnego, przeglądów pożarowych, monitoringu pożarowego, oświetlenia awaryjnego, serwisowania i konserwacji instalacji, urządzeń i automatyki obiektu (przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) oraz współpraca i nadzór nad nimi,

 • nadzór nad właściwym funkcjonowaniem obiektu.

Zgłoszenia wszelkich usterek lub zastrzeżeń w funkcjonowaniu obiektu należy dokonać telefonicznie lub pisemnie w Zarządzie Terenów Publicznych.

Składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak również ofert najmu w drodze konkursu ofert lub w postępowaniu poza konkursem ofert następuje w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych – zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych postępowaniach.

Wymagane dokumenty i załączniki

Brak.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia pism:

Zarząd Terenów Publicznych

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Podwale 23 /parter/

00-261 Warszawa

tel.: 22 277 05 00;

e-mail: bom@ztp.waw.pl

 

Miejsce wyjaśnień i merytorycznych konsultacji:

w sprawach wynajmu oraz funkcjonowania obiektu:

Zarząd Terenów Publicznych

Zespół ds. Handlu i Usług,

ul. Podwale 23 /II piętro/ pok. 53 i 58

00-261 Warszawa

tel. 22 277 05 35 (36; 75),

e-mail: bom@ztp.waw.pl

 

oraz

w sprawach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

Zarząd Terenów Publicznych

Zespół ds. Handlu i Usług

ul. Podwale 23 /II piętro/ pok. 54

00-261 Warszawa

tel. 22 277 05 37 (14)

e-mail: bom@ztp.waw.pl

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych

Termin odpowiedzi

Zgodnie z k.p.a.

Tryb odwoławczy

Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, ZTP nie posiada określonego wzoru.

Podstawa prawna

 • Uchwała nr 214/94 Zarządu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie powierzenia nieruchomości w administrowanie.

 • Uchwała nr LXI/1712/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 października 2005 r.
  w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych" w jednostkę budżetową m. st. Warszawy.

 • Uchwała nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż
  3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem.

 • Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.
  w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

 • Zarządzenie nr 2296/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu publicznego na terenie Skweru Hoovera w Warszawie.

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych.

Nie znalazłeś informacji?