null Opłata skarbowa - numer rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na jeden wspólny rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

NIP  525-22-48-481

 

Dla płatności opłaty skarbowej z zagranicy                                                

KOD SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Jednostka odpowiedzialna:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330)
  • Uchwała nr XIII/216/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2007 r. nr 72, poz. 1633)
  • Uchwała nr III/23/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2006 r. nr 269, poz. 10565)

Nie znalazłeś informacji?