Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Wstecz

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zawieszeniu działalności

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zawieszeniu działalności

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami, jeśli w danym miesiącu na terenie nieruchomości powstawały odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. biurowce, galerie handlowe, sklepy „wolnostojące”) opłata jest zależna od wielkości pojemników na odpady komunalne.

W przypadku lokali w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana od powierzchni użytkowej lokalu.

Jeśli przez cały miesiąc na terenie firmy/lokalu/nieruchomości nie będą powstawały odpady, to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

W tym przypadku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację dot. gospodarowania odpadami. Deklarację można złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP2.

Więcej informacji dostępne na https://warszawa19115.pl/-/deklaracje.