null Opłaty dodatkowe

Informacje

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz.

Opłaty te mogą być:

  1. wniesione na miejscu kontroli u kontrolera biletów, za potwierdzeniem wpłaty – wówczas kwota zostaje obniżona o 40 % w stosunku do podstawy,
  2. uregulowane w ciągu 7 dni – wówczas kwota zostaje obniżona o 30% w stosunku do podstawy,
  3. uregulowane w terminie 14 dni od dnia wystawienia – należy uiścić pełną kwotę opłaty dodatkowej.
  • Należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednorazowego przesiadkowego nie podlega pomniejszeniu.

  • Wpłaty można dokonać w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, na poczcie lub przelewem.

W drugim i trzecim przypadku kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem, w którym została nałożona. Opłata lub wezwanie do zapłaty wystawione poza pojazdem nie upoważnia pasażera do przejazdu kolejnym pojazdem na tej podstawie. Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w strefie biletowej metra nie upoważnia pasażera do ponownego wejścia po opuszczeniu tej strefy.

Tabela opłat dodatkowych

Opłaty dodatkowe
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - stanowi 38-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego
w strefie 1 i 2
266,00 zł
2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - stanowi 28-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2
196,00 zł
3. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - stanowi 100-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 700,00 zł
4. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli 159,60 zł / 117,60 zł
5. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty 186,20 zł / 137,20 zł
6. Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej 14,00 zł
7. Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania 21,00 zł
8. Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu 20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł
9. Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

Numer konta

Każde wezwanie posiada indywidualny numer konta. Ostatnie cyfry numeru konta są numerem wezwania do zapłaty, które otrzymał pasażer.

Jeżeli nie posiadasz indywidualnego rachunku dokonaj wpłaty na ogólny numer rachunku bankowego do wpłat za jazdę bez ważnego biletu. Numer rachunku sprawdź na stronie Zarządu Transportu Miejskiego (otwiera nowe okno).

Zadłużenie na raty

W celu rozłożenia należności na raty należy wypełnić wniosek w e-POP (otwiera nowe okno).

Istotnym elementem w procesie wnioskowania jest wskazanie i potwierdzenie źródła dochodów, które wpływa na decyzję ugodową. 

Pasażerowie mają następujące możliwości podpisania ugody: 

  • elektronicznie, jeżeli posiadają PROFIL ZAUFANY lub PODPIS KWALIFIKOWANY

  • w formie papierowej w jednym z wyznaczonych Punktów Obsługi Pasażera.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty 

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?