Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Podatkowe interpretacje indywidualne

Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie jego działalności jako organu podatkowego.

Interpretacje indywidualne gwarantują wnioskodawcy, że zastosowanie się do nich nie będzie powodowało negatywnych skutków (art. 14l, 14m o.p.)

Wniosek ws. wydania interpretacji powinien zawierać:

  • zapytanie podatnika,

  • przedstawiony stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe,

  • stanowisko podatnika w sprawie oceny prawnej lub stanu faktycznego

  • lub zdarzenia przyszłego,

  • oświadczenie, że elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli itp.

 

Opłata 40 zł za wniosek lub każdy stan faktyczny, zdarzenie przyszłe. Opłatę należy wnieść na rachunek 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.

Interpretację indywidualną wydaje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Wydane interpretacje są zamieszczane na stronie BIP   

Wydane interpretacje mogą być zmieniane i uchylane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Od wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy interpretacji indywidualnej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Centrum Obsługi Podatnika


Nie znalazłeś informacji?