Specific category icon

Zabytki

Wstecz

Pomniki i miejsca pamięci na terenie dzielnicy Śródmieście

Krok po kroku

Wszelkie wnioski lub zgłoszenia dotyczące uszkodzenia pomnika, tablicy pamiątkowej lub miejsca pamięci narodowej w dzielnicy Śródmieście możesz zgłaszać w siedzibie ZTP w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ztp.waw.pl lub telefonicznie tel.  22 277 05 00, 22 277 05 04.

Wykaz obiektów pamiątkowych administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych wykaz https://ztp.waw.pl/strona-123-wykaz_obiektow.html 

Wymagane dokumenty i załączniki

Brak.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarządu Terenów Publicznych
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych.

Termin odpowiedzi

Odpowiedź udzielana jest zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, tj.: bez zbędnej zwłoki, natomiast usterka /awaria usuwana jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych.

Podstawa prawna

  • Uchwała nr 214/94 Zarządu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście z dnia 10 maja 1994 r.

  • Zarządzenie nr 3268/2006 Prezydenta m. st. Warszawy z  dnia 08 marca 2006 w sprawie powierzenia Zarządowi Terenów Publicznych utrzymania bieżącej konserwacji oraz dbałości o estetykę tablicy pamięci o powierzchni 3 m kw. przypominającej zniszczenia i odbudowę Starego Miasta zlokalizowanej przy ul. Zapiecek.

  • Zarządzenie nr 218/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05 marca 2007 w sprawie powierzenia jednostce budżetowej m.st. Warszawy pn. Zarząd Terenów Publicznych, opieki i oddania w administrowanie pomników i miejsc pamięci narodowej usytuowanych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  • Zarządzenie nr 2316/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia  21 listopada 2008  w sprawie powierzenia jednostce budżetowej m.st. Warszawy pn. Zarząd Terenów Publicznych opieki i oddania w administrowanie tablicy upamiętniającej 600-lecie Nowego Miasta położonej na części działki nr 3 w obrębie 5-02-06 na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  • Zarządzenie nr 3257/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2009  w sprawie powierzenia Zarządowi Terenów Publicznych w opiekę i administrowanie pomnika- „Krzyża upamiętniającego obecność Jana Pawła II w Warszawie” położonego, na Placu Piłsudskiego na części działki ewidencyjnej nr 45/1 z obrębu 5-03-05 na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  • Zarządzenie nr 52/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia  20 stycznia 2015  w sprawie przekazania majątku m.st. Warszawy Zarządowi Terenów Publicznych.

  • Zarządzenie nr 798/2018 (https://bip.warszawa.pl/Nr/exeres/E2F6E2A9-4065-4BBA-9FD6-4515355445BA,frameless.htm) Prezydenta m.st. warszawy z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia w opiekę i administrowanie Zarządowi Terenów Publicznych niektórych pomników położonych w Warszawie w dzielnicy Śródmieście.


Nie znalazłeś informacji?