Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Program "Warszawa chroni"

Stolica opracowała program "Warszawa chroni", który obejmuje pakiet działań oraz inwestycji w ochronę ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych i adaptacji miasta do zagrożeń.

Program, który opracowała Warszawa jest odpowiedzią na sytuację polityczną, ale też kontynuacją działań od dawna prowadzonych przez miasto, czy to podczas pandemii czy kryzysu uchodźczego.

Pakiet będzie obejmował m.in.

  • organizację miejsc schronienia,

  • zabezpieczenie dostępów do wody,

  • zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów m.st. Warszawy,

  • zakup odpowiedniego sprzętu,

  • edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.

W planach jest również wytypowanie i dostosowanie obiektów, które w czasie zagrożenia będą na przykład mogły pełnić rolę zastępczych miejsc szpitalnych. 

Program zakłada też stworzenie magazynów, w tym magazynu przeciwpowodziowego wyposażonego w odpowiedni sprzęt oraz utworzenie dodatkowych, niezależnych od sieci wodociągowych, ujęć wody oraz zakup beczkowozów.

Więcej przeczytasz tutaj: https://um.warszawa.pl/-/warszawa-chroni-program-dla-mieszkancow

Nie znalazłeś informacji?