Projekty i programy lokalne

Wstecz

Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych osób lub podmiotów, z wyłączeniem rodziny i przyjaciół. Działania wolontariackie mogą dotyczyć m.in. kultury, sportu, edukacji, zwierząt, ochrony środowiska, pomocy społecznej, a także wielu innych dziedzin.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Każda osoba, bez względu na wiek, doświadczenie i czas, którym dysponuje.

Dzięki wolontariatowi można m.in.:

  • rozwijać swoje zainteresowania i pasje;

  • sprawdzić się w nowych sytuacjach, zyskać życiowe doświadczenie;

  • poznać nowych ludzi, zobaczyć nowe miejsca;

  • poznać kulturę organizacyjną różnych instytucji;

  • spędzić ciekawie i kreatywnie czas;

  • przeżyć przygodę!

Można zostać wolontariuszem w: organizacjach pozarządowych, na uczelniach, w muzeach, domach kultury, teatrach, ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach sportowych, ogrodach botanicznych oraz wielu innych ciekawych miejscach.

 

Projekt „Ochotnicy Warszawscy”

W stolicy uruchomiony został projekt „Ochotnicy Warszawscy”, rozwijający i promujący ideę wolontariatu. Celem projektu jest integracja społeczności mieszkańców oraz zapewnienie im możliwości wspólnego i ciekawego spędzania czasu w ramach wolontariatu. Projekt „Ochotnicy warszawscy” jest realizowany przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych.

W ramach projektu działa Miejski Portal Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl, na którym zamieszczane są oferty wolontariatu z całej Warszawy. Na portalu można przeglądać oferty według kategorii tematycznych, takich jak: kultura, opieka społeczna, edukacja, sport i wiele innych, jak również według dzielnic. Na portalu znajduje się średnio 50-60 ofert dla potencjalnych wolontariuszy.

Częścią portalu jest baza wiedzy, w której gromadzone są materiały i informacje dotyczące organizacji wolontariatu. Stronę uzupełnia dział „aktualności”, w którym pojawiają się wiadomości dotyczące wolontariatu w Warszawie. Projekt „Ochotnicy warszawscy” to także działania skierowane bezpośrednio do wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu o szczegółach, których można dowiedzieć się więcej z zakładki „szkolenia”.

  • Wsparcie wolontariuszy i organizatorów wolontariatu

Wszyscy wolontariusze związani z warszawskimi organizatorami wolontariatu mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach z m.in. komunikacji interpersonalnej, podstaw zarządzania projektami czy wystąpień publicznych. Dla stołecznych organizatorów i koordynatorów wolontariatu przygotowane zostały szkolenia, poradnictwo, warsztaty czy spotkania sieciujące.

W ramach „Ochotników warszawskich” realizowane są także dedykowane programy rozwoju wolontariatu w bibliotekach, domach kultury, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-leczniczych i innych instytucjach publicznych m.st. Warszawy. Projekt jest realizowany w zgodzie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

FB: www.facebook.pl/ochotnicywarszawscy

kontakt: ochotnicy@um.warszawa.pl


Inne możliwości zaangażowania w wolontariat:

  • Wiele uczelni organizuje programy wolontariackie dla swoich studentów. Bliższych informacji na ten temat może udzielić osoba zajmująca się sprawami studenckimi na uczelni.

  • Wolontariat zagraniczny. Taką możliwość zapewnia m.in. Wolontariat Europejski, oferując osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą, która może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wolontariat zagraniczny często oferują też organizacje pozarządowe o zasięgu międzynarodowym, takie jak UNICEF, Amnesty International itp.

 

Ważne informacje o wolontariacie:

Zaangażowanie w charakterze wolontariusza może być bardzo istotnym krokiem w karierze zawodowej! Pozwala nabyć i rozwinąć tzw. kompetencje społeczne, bardzo cenione na rynku pracy.

Chcąc zaangażować się w wolontariat można także bezpośrednio zgłosić się do organizacji czy instytucji, która angażuje ochotników.

Podejmując wolontariat, warto dopytać organizatora o porozumienie (umowę wolontariacką), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie OC oraz zdrowotne. Należy ustalić te kwestie, zanim przystąpi się do wykonywania zadań.

Realizatorami projektu są Urząd m.st. Warszawy oraz warszawskie organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie "Ochotnicy warszawscy"

Wolontariat miejski

Kontakt:

Wydział Koordynacji Polityki Społecznej
Centrum Komunikacji Społecznej
ul. L. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
wolontariat@um.warszawa.pl


Nie znalazłeś informacji?