null Przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Od 20 maja 2021 r. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przy ul. Młynarskiej 43/45 przejęło obsługę numeru alarmowego 998.

Wybierając numer 998 dodzwonisz się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a nie do Państwowej Straży Pożarnej.

Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR pozwoli na eliminację kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Ma to wpłynąć pozytywnie na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Pozwoli również na lepszą koordynację działań wszystkich służb, przez dostępne systemy teleinformatyczne. 

Na numer 112 lub 998 kierujemy tylko zgłoszenia alarmowe. Dzwoniąc na numer 112 należy być przygotowanym na udzielenie operatorom niezbędnych informacji:

  • dokładna lokalizacja zdarzenia (miejscowość, ulica numer budynku, numer mieszkania, ewentualnie punkty orientacyjne),

  • krótki i rzeczowy opis tego co się dzieje,

  • ile jest osób poszkodowanych i w jakim są stanie.

Należy również odpowiedzieć na ewentualne dodatkowe pytania operatorów. Zebrane informacje pozwolą na właściwą kwalifikację zgłoszenia i przekazanie go do odpowiednich służb.

Nie znalazłeś informacji?