Ewidencja działalności gospodarczej

null Rejestracja firmy w CEiDG

Co to jest CEiDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Chcesz założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą? Chcesz uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce? Wszystko to możesz zrobić szybko, bezpłatnie i bez wychodzenia z domu. Skorzystaj z portalu Centralnej Ewidencji s Gospodarczej (otwarcie linku w nowym oknie).

Zobacz też stronę biznes.gov.pl (otwarcie linku w nowym oknie).

Centrum Przedsiębiorczości Smolna (otwarcie linku w nowym oknie).

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

  1. zaloguj się do CEIDG, wypełnij wniosek online i złóż (podpisz) go elektronicznie

  2. zaloguj się do CEIDG, przygotuj wniosek online i podpisz go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku)

  3. bez logowania się do CEIDG przygotuj wniosek online i podpisz go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku)

  4. pobierz i złóż wniosek w formie papierowej w gminie (gmina przekształci go na wniosek elektroniczny)

  5. prześlij wniosek listem poleconym do wybranej gminy (Twój podpis musi być notarialnie potwierdzony)

  6. przyjdź do Centrum Przedsiębiorczości Smolna, do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta, i tu zarejestruj swoją działalność.

Składając wniosek o wpis do CEIDG, równocześnie dokonujesz

  • wpisu do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (REGON),

  • zgłoszenia, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),

  • zgłoszenia płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS),

  • oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nie znalazłeś informacji?