null Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik MŚP zajmuje się ochroną mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika jest państwową jednostką budżetową.

Strona internetowa rzecznika MŚP

 

Rzecznik może występować w sprawach pomiędzy:

 1. przedsiębiorcą a urzędem;

 2. przedsiębiorcą a samorządem lokalnym;

 3. przedsiębiorcą a instytucją państwową.

 

Uwaga! Rzecznik nie może wkraczać w spory na linii przedsiębiorca - inny przedsiębiorca.

 

Z pomocy Rzecznika MŚP możesz skorzystać np. gdy:

 1. urząd wydał niekorzystną decyzję, zakazującą ci np. rozwijania działalności;

 2. urząd niesprawiedliwie uznał cię winnym jakichś uchybień i nałożył karę;

 3. urząd odmówił ci wpisu do rejestru działalności regulowanej, chociaż spełniasz wszystkie warunki.

 

Możesz zgłosić się do Rzecznika z wnioskiem o pomoc we własnej sprawie, jeśli spełniasz dwa warunki:

 1. jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;

 2. sprawa, którą zgłaszasz dotyczy postępowania przed organem administracji publicznej, organizacją lub instytucją publiczną.

 

Do Rzecznika swoje sprawy mogą zgłaszać także organizacje przedsiębiorców.

 

Jesteś mikroprzedsiębiorcą, jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniałeś mniej niż 10 pracowników;

 2. twój roczny obrót netto (ze sprzedaży usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro;

 3. suma twoich aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln euro.

 

Jesteś małym przedsiębiorcą, jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. w twojej firmie zatrudniono mniej niż 50 pracowników;

 2. twój roczny obrót netto (ze sprzedaży usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 10 mln euro;

 3. suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 10 mln euro w złotych.

 

Jesteś średnim przedsiębiorcą, jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. w twojej firmie zatrudniono mniej niż 250 pracowników;

 2. twój roczny obrót netto (ze sprzedaży usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 50 mln euro;

 3. suma twoich aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 43 mln euro w złotych.

 

Dokładne informacje o tym, kto jest mikroprzedsiębiorcą, małym i średnim przedsiębiorcą, znajdziesz w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, tel.: 22 123 70 70 (Biuro Rzecznika jest państwową jednostką budżetową);

oddziałach terenowych:

 1. oddział terenowy w Krakowie (województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie): ul. Kanoniczna 11, 31-001 Kraków, tel. kom: 721 721 930, e-mai: krakow@rzecznikmsp.gov.pl

 2. oddział terenowy w Gdańsku (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie): ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, tel.: 58 350 21 70, e-mail: gdansk@rzecznikmsp.gov.pl

 3. oddział terenowy w Białymstoku (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie): ul Ciepła 1, 15-472 Białystok, tel. kom: 690 901 717, e-mail: bialystok@rzecznikmsp.gov.pl

 4. oddział terenowy w Poznaniu (województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie): ul. Wielka 20, 61-774 Poznań, tel. kom: 726 726 830, e-mail: poznan@rzecznikmsp.gov.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie biznes.gov.pl.

Nie znalazłeś informacji?