null Straż Miejska m.st. Warszawy

Dane teleadresowe

STRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWY

ul. Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

tel.: 22 598 68 00 (Sekretariat Komendanta SM, poniedziałek-piątek w godz. 8-16).

faks: 22 598 60 03

e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl

Interwencji bieżących nie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej.

TELEFON ALARMOWY 986

SMS INTERWENCYJNY 723 986 112 numer dedykowany pasażerom komunikacji miejskiej oraz osobom głuchoniemym

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski proszę kierować na adres:

wkwib@strazmiejska.waw.pl

Kwestie dotyczące skarg i wniosków rozpatruje Wydział Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa Informacji Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego
 • jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Oddziały terenowe

I Oddział Terenowy (otwarcie w nowym oknie) Śródmieście

II Oddział Terenowy (otwarcie w nowym oknie) Mokotów, Ursynów i Wilanów

III Oddział Terenowy (otwarcie w nowym oknie) Ochota, Włochy, Ursus

IV Oddział Terenowy (otwarcie w nowym oknie) Wola i Bemowo

V Oddział Terenowy (otwarcie w nowym oknie) Żoliborz i Bielany

VI Oddział Terenowy (otwarcie w nowym oknie) Praga-Północ, Białołęka, Targówek

VII Oddział Terenowy (otwarcie w nowym oknie) Praga-Południe, Wawer (posterunek), Rembertów, Wesoła

Posterunek VII Oddziału Terenowego (otwarcie w nowym oknie) Wawer

Zadania

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym

 • kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13)

 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń

 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia

 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób

 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Przydatne

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa (otwarcie w nowym oknie)

Wykaz jednostek (otwarcie w nowym oknie) podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy 

Straż Miejska (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?