null Straż Miejska m.st. Warszawy

Dane teleadresowe

STRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWY

ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel.: 22 598 68 00 (Sekretariat Komendanta SM czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16).
faks: 22 598 60 03
e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl

Interwencji bieżących nie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej.

TELEFON ALARMOWY 986

SMS INTERWENCYJNY 723 986 112 - numer dedykowany pasażerom komunikacji miejskiej oraz osobom głuchoniemym

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski proszę kierować na adres:
wkw@strazmiejska.waw.pl

Kwestie dotyczące skarg i wniosków rozpatruje Wydział Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej m. st. Warszawy

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej m.st. Warszawy za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów wynikających  z  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz.46). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,

 • jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),

 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja niespełniająca powyższych wymogów może być traktowana, jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Oddziały terenowe

I Oddział Terenowy  Śródmieście

II Oddział Terenowy  Mokotów, Ursynów i Wilanów

III Oddział Terenowy  Ochota, Włochy, Ursus

IV Oddział Terenowy Wola i Bemowo

V Oddział Terenowy   Żoliborz i Bielany

VI Oddział Terenowy  Praga Północ, Białołęka, Targówek

VII Oddział Terenowy  Praga Południe, Wawer (posterunek), Rembertów, Wesoła

Posterunek VII Oddziału Terenowego Wawer

Zadania

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,,

 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów - do momentu przybycia właściwych służb - a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?