Gospodarka wodno - ściekowa

null Studnie oligoceńskie na terenie dzielnicy Śródmieście

Można korzystać z ujęć wody oligoceńskiej mieszczących się przy:

  1. ul. Inflanckiej 6 obok Szpitala Specjalistycznego „Inflancka”,

  2. ul. Twardej 6,

  3. al. Armii Ludowej pomiędzy budynkami nr 7 i 9,

  4. ul. Wilczej róg ul. Poznańskiej (ujęcie sezonowe) - z przyczyn niezależnych od Zarządu Terenów Publicznych, zdrój wody oligoceńskieju zbiegu ul. Wilczej i ul. Poznańskiej od dnia 31 października 2023 r. będzie nieczynny.

    Zamknięcie zdroju spowodowane jest pracami rozbiórkowymi oraz budową nowego budynku przy ul. Wilczej 50/52. Zdrój zostanie uruchomiony po zakończeniu ww. prac, które inwestor zaplanował na koniec 2025 r.

  5. ul. Wójtowskiej naprzeciwko nr 13 (ujęcie sezonowe "Miś na kuli"),

  6. Rynku Soleckim.

Obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym konieczność zachowania dystansu między pobierającymi wodę, a także zasady higieny i obowiązek zasłaniania ust oraz nosa.

Krok po kroku

Obsługa zdrojów czyli pomieszczeń z kranami wraz ze stacją uzdatniania wody (studnia oligoceńska)

Wykaz zdrojów administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie)

  1. Wszelkie uwagi lub wnioski dotyczące obsługi, utrzymania i konserwacji zdrojów wodnych (studni oligoceńskich) na terenie dzielnicy Śródmieście możesz zgłosić w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bom@ztp.waw.pl lub telefonicznie pod numerami tel.: 22  277 05 00, 22 277 05 04.
  2. Brak wody, nieakceptowalny zapach i kolor, mętność wody w zdroju przy ul. Wilczej róg ul. Poznańskiej należy zgłosić do: Spółdzielni Mieszkaniowej „Idealne Mieszkanie - Centrum" ul. Hoża 43/49; 00 - 681 Warszawa, tel.: 22 625 68 43.

Wymagane dokumenty i załączniki

Nie ma określonego wzoru wniosku

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych

Termin odpowiedzi

Odpowiedź udzielana jest zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, tj.: bez zbędnej zwłoki, natomiast usterka/awaria usuwana jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych

Podstawa prawna

Uchwała nr 214/94 Zarządu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście z dnia 10 maja 1994 r.

Nie znalazłeś informacji?