Gospodarka wodno - ściekowa

Wstecz

Studnie oligoceńskie na terenie dzielnicy Śródmieście

Można korzystać z ujęć wody oligoceńskiej mieszczących się przy:

  1. ul. Inflanckiej 6 obok Szpitala Specjalistycznego „Inflancka”,

  2. ul. Twardej 6,

  3. al. Armii Ludowej pomiędzy budynkami nr 7 i 9,

  4. ul. Wilczej róg ul. Poznańskiej (ujęcie sezonowe),

  5. ul. Wójtowskiej naprzeciwko nr 13 (ujęcie sezonowe "Miś na kuli"),

  6. Rynku Soleckim.

Obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym konieczność zachowania dystansu między pobierającymi wodę, a także zasady higieny i obowiązek zasłaniania ust oraz nosa.

Krok po kroku

Obsługa zdrojów czyli pomieszczeń z kranami wraz ze stacją uzdatniania wody (studnia oligoceńska)

Wykaz zdrojów administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie)

  1. Wszelkie uwagi lub wnioski dotyczące obsługi, utrzymania i konserwacji zdrojów wodnych (studni oligoceńskich) na terenie dzielnicy Śródmieście możesz zgłosić w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bom@ztp.waw.pl lub telefonicznie pod numerami tel.: 22  277 05 00, 22 277 05 04.
  2. Brak wody, nieakceptowalny zapach i kolor, mętność wody w zdroju przy ul. Wilczej róg ul. Poznańskiej należy zgłosić do: Spółdzielni Mieszkaniowej „Idealne Mieszkanie - Centrum" ul. Hoża 43/49; 00 - 681 Warszawa, tel.: 22 625 68 43.

Wymagane dokumenty i załączniki

Nie ma określonego wzoru wniosku

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych

Termin odpowiedzi

Odpowiedź udzielana jest zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, tj.: bez zbędnej zwłoki, natomiast usterka/awaria usuwana jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych

Podstawa prawna

Uchwała nr 214/94 Zarządu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście z dnia 10 maja 1994 r.


Nie znalazłeś informacji?