Specific category icon

Gospodarka wodno - ściekowa

Niższa taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Warszawy i okolic od 2 czerwca 2018 r.
Nowa, niższa Taryfa obowiązuje od 2 czerwca 2018 r., do 2 czerwca 2021 r. Łączna cena za wodę i ścieki na terenie Warszawy i okolic wynosi 9, 85 zł. Brutto, w tym: Cena za 1m sześcienny wody wynosi...
arrow_right
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m.st. Warszawy
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Studnie oligoceńskie na terenie dzielnicy Śródmieście
Obsługa zdrojów, to jest pomieszczeń z kranami wraz ze stacją uzdatniania wody (studnia oligoceńska) Krok po kroku • Wszelkie uwagi lub wnioski dotyczące obsługi, utrzymania i konserwacji zdrojów...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?