Gospodarka wodno - ściekowa

Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Warszawy i okolic
Taryfa obowiązuje od 2 czerwca 2018 r. do 2 czerwca 2021 r. Łączna cena za wodę i ścieki na terenie Warszawy i okolic wynosi 9, 85 zł brutto, w tym: cena za 1 m sześcienny wody wynosi 3, 89 zł...
arrow_right
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m.st. Warszawy
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Studnie oligoceńskie na terenie dzielnicy Śródmieście
Obsługa zdrojów, to jest pomieszczeń z kranami wraz ze stacją uzdatniania wody (studnia oligoceńska) Wykaz zdrojów administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych –...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?