null System Płatności Online BM

Miasto uruchomiło system płatności online za czynności urzędowe. Z tej możliwości korzystają już mieszkańcy Śródmieścia i Wilanowa.

W sposób szybki i wygodny można dokonać opłaty przez Internet za meldunek czy wydanie prawa jazdy.

System Płatności Online BM znajduje się na stronie: https://warszawa.oplatyurzedowe.pl.

W katalogu czynności administracyjnych, za które warszawiacy mogą wnosić opłaty przez Internet, znajdują się m.in. opłaty skarbowe, zezwolenia budowlane, procedury związane z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów, rejestracja pojazdów.

Istnieje również możliwość dokonywania opłat kartami płatniczymi w Urzędach dzielnic, jednostkach oraz kasach Urzędu m.st. Warszawy, tam gdzie funkcjonują stanowiska kasowe.


Płatności mogą być realizowane przy pomocy niżej wskazanych kart płatniczych:

  • Visa,
  • Visa Elecron,
  • MasterCard Electronic,
  • EuroCard/MasterCard,
  • Maestro.


Płatności na rzecz Miasta wnoszone kartami płatniczymi nie są obciążane jakąkolwiek prowizją lub opłatą.

Nie znalazłeś informacji?