Gospodarka wodno - ściekowa

null Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Warszawy

Dla Warszawy i okolic obowiązuje następująca taryfa za wodę i ścieki:

  • od 27.01.2023 r. do 26.01.2024 r. - 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł;

  • od 27.01.2024 r. do 26.01.2025 r. -  4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł;

  • od 27.01.2025 r. do 26.01.2026 r. - 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł.

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Panstwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie

Nie znalazłeś informacji?