Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Tlenek węgla - cichy zabójca

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Objawy zatrucia

Najważniejsze objawy zatrucia tlenkiem węgla:

 1. ból głowy,

 2. zaburzenia koncentracji,

 3. zawroty głowy, wymioty, konwulsje, drgawki,

 4. utrata przytomności, zaburzenia tętna i zwolniony oddech.

W przypadku zauważenia w/w objawów natychmiast przewietrz pomieszczenie oraz zasięgnij porady lekarskiej.

Telefony alarmowe: 112 i 998

Obowiązki zarządców i właścicieli budynków mieszkalnych

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. 

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 1. od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;

 2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;

 3. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 1. przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,

 2. użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

 3. w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

 4. często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

 5. nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,

 6. zainstalować w domu czujkę czadu (tlenku węgla), która ostrzeże nas przed wystąpieniem trującego gazu w powietrzu (głośnym alarmem).

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej  (otwarcie w nowym oknie)


Nie znalazłeś informacji?