Wstecz

Ulgi dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Bezpłatne i ulgowe przejazdy

 

Do bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby, które:

a) ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 • symbol 04 - O

 • symbol 01 - U

 • symbol 12 - C

 • symbol 03 - L – od 25 grudnia 2019 r.

c) nie ukończyły 26. roku życia i mają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Do ulgowych przejazdów (50% zniżki) są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 • symbol 10 - N

 • symbol 05 - R

 • symbol 11 - I

 • symbol 07 - S

 • symbol 09 - M

 • symbol 08 - T

 • symbol 02 - P

 • symbol 06 - E

 

Osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, nie mają uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Wgrywanie bezpłatnych uprawnień na WKM

Od 15 listopada 2018 r., osoby niepełnosprawne i Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mogą wgrać na Warszawską Kartę Miejską uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na dwa lata. Można to zrobić po uzgodnieniu terminu w dowolnie wybranym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Osoby niepełnosprawne, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz osoby, które ukończyły 70 lat, mogą wgrać swoje uprawnienia we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM w dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: (22) 45-94-131 w godz. 8.00-16.00. Wyjątkiem jest POP przy ul. Żelaznej 61, gdzie uprawnienia kodowane będą jak dotychczas, bez konieczności uzgadniania telefonicznego.

Dotychczas uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla osoby niepełnosprawnej mogło zostać zakodowane na rok. Według nowych regulacji termin ważności uprawnień zostaje wydłużony i będzie można je wgrać na Spersonalizowaną WKM na dwa lata. Jednocześnie uprawnienia osób, które ukończyły 70 lat pozostają bez zmian i nadal można je zakodować na pięć lat.

 

Wiek opiekuna osoby niepełnosprawnej

Minimalny wiek opiekuna osoby niepełnosprawnej podróżującej komunikacją miejską to 18 lat. Wyjątek stanowi opiekun osoby niewidomej, wystarczy, jeśli ma 13 lat. Regulacja ta wynika z Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (art. 1 a).

Wejściówki na stacje metra

Przy wejściu do metra są dyspensery z wejściówkami, które można pobierać. Wejściówki są też dostępne w Punktach Obsługi Pasażerów. Istnieje możliwość wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej i zakodowaniem na niej uprawnień.


Nie znalazłeś informacji?