null Ulgi dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Bezpłatne i ulgowe przejazdy

Do bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby, które:

a) ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 1. symbol 04 - O
 2. symbol 01 - U
 3. symbol 12 - C
 4. symbol 03 - L – od 25 grudnia 2019 r.

c) nie ukończyły 26. roku życia i mają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Do ulgowych przejazdów (50% zniżki) są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 1. symbol 10 - N
 2. symbol 05 - R
 3. symbol 11 - I
 4. symbol 07 - S
 5. symbol 09 - M
 6. symbol 08 - T
 7. symbol 02 - P
 8. symbol 06 - E

Osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, nie mają uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Symbole przyczyny niepełnosprawności

 • 01-U – niepełnosprawność intelektualna;

 • 02-P – choroby psychiczne;

 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

 • 04-O – choroby narządu wzroku;

 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

 • 06-E – epilepsja;

 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia

 • 08-T – choroby układu pokarmowego;

 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

 • 10-N – choroby neurologiczne;

 • 11-I – inne schorzenia, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźnie i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego;

 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na WKM

Od 3 sierpnia 2021 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wgrywane są od ręki w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów (otwiera nowe okno).

Wgranie uprawnień nie wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Konieczne jest wypisanie wniosku oraz okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

Wiek opiekuna osoby niepełnosprawnej

Minimalny wiek opiekuna osoby niepełnosprawnej podróżującej komunikacją miejską to 18 lat. Wyjątek stanowi opiekun osoby niewidomej, wystarczy, jeśli ma 13 lat. Regulacja ta wynika z Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (art. 1 a).

Wejściówki na stacje metra

Punktach Obsługi Pasażerów (otwiera nowe okno), na spersonalizowaną kartę miejską można wgrać wejściówkę wielokrotnego użytku, która pozwoli przejść przez bramki. 

Nie znalazłeś informacji?