Warszawska Karta Miejska

Wstecz

Wyrobienie Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (wgranie e-hologramu)

Krok po kroku

Aby mieć możliwość korzystania z Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka należy posiadać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM) lub inny nośnik zaakceptowany przez ZTM. W celu uzyskania uprawnień do korzystania z Karty Warszawiaka bądź Karty Młodego Warszawiaka:

 1. Zgłoś się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM lub do Wydziału Obsługi Mieszkańców (Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie) z WKM lub innym, zaakceptowanym przez ZTM nośnikiem biletów (z uwidocznionym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem użytkownika biletów) w celu wgrania e-hologramu. W przypadku braku WKM należy zgłosić się do POP w celu jej wyrobienia (sprawdź jak wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską).
 2. Okaż do wglądu dokument tożsamości.
 3. Załącz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1.  Wypełniony odpowiedni wniosek:
  • zielony (I) - dla osoby indywidualnej (Io - w przypadku obcokrajowców),
  • niebieski (R) - dla rodziny (Ro - w przypadku rodzin obcokrajowców),
  • pomarańczowy (3) - dla rodzin z trójką dzieci (3o - w przypadku rodzin obcokrajowców posiadających troje dzieci),
  • żółty (D) - dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci własnych osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.
 2. Dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wyłącznie gdy wyrabiana jest WKM.
 4. Jeden z poniższych dokumentów:
  • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
  • urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (ta na której znajdują się dane wraz z adresem) - jeśli podatek za rok poprzedni został rozliczony przez Internet. Na pierwszej stronie PIT powinien znajdować się numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Jeśli składasz dokumenty w Wydziale Obsługi Mieszkańców:

• wniosek rodzinny (R) lub dla rodzin z trójką dzieci (3) powinien być podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie. W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze sWKM oraz nie są zameldowane w m.st. Warszawie należy również okazać do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka).

Jeśli składasz dokumenty w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM:

• wniosek rodzinny (R) lub (3) powinien być podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie znajdujące się na wniosku. W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze sWKM należy okazać również do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka).

Opłaty

Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka stanowią wyłącznie o możliwości korzystania z ulg w postaci Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka bądź Ulgowego Biletu Warszawiaka. Od 1 października 2016 r. uprawnienia te wydawane są wyłącznie w postaci odpowiedniego e‑hologramu wgrywanego na WKM i nie podlegają opłacie.

Jedyne koszty mogą być związane z wydawaniem WKM (sprawdź w karcie informacyjnej „Wyrobienie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej"). 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

www.wtp.waw.pl

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. E-hologramy mogą być umieszczane na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, kartach PKO Banku Polskiego, Kartach Kibica Legii (na których widnieje logo ZTM oraz jedenastocyfrowy numer MIFARE),
 2. Bilety roczne dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci w cenie 99,00 zł/szt. można zakupić wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego.
 3. Jeżeli duplikat karty wymaga dokonania opłaty dodatkowej - (w przypadku utraty karty, uszkodzenia z winy pasażera itp.), należy ją wnieść w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM i wraz z potwierdzeniem opłaty należy udać się do wyznaczonego Wydziału Obsługi Mieszkańców po odbiór karty. 

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób.
 2. Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka.
 3. Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 4. Uchwała nr  LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.).
 5. Uchwała nr XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).
 6. Uchwała Nr LXVI/1806/2013  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób (ze zm.).
 7. Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Nie znalazłeś informacji?