Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Zasady postępowania podczas ewakuacji

Ewakuacja  przewiezienie, wyniesienie lub wyprowadzenie poza strefę zagrożoną ludzi, zwierząt lub mienia.

Zasady postępowania podczas ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka

 1. Gdy zostaniesz powiadomiony o ewakuacji, nie wpadaj w panikę.

 2. Jak najszybciej opuść zagrożony teren  twoje życie jest najważniejsze!

 3. Stosuj się do wskazówek podanych przez służby ratownicze lub władze miasta.

 4. Nie narażaj własnego życia w celu ratowania mienia nawet, gdy znajdzie się ono w strefie zagrożenia.

 5. Słuchaj lokalnych rozgłośni radiowych, które będą przekazywały informacje na temat ruchu na drogach.

Zasady postępowania podczas ewakuacji z budynku

 1. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie kieruj się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierującego ewakuacją.

 2. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych poruszaj się nisko przy ziemi oraz wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ewakuacji.

 3. W przypadku konieczności skoku z okna na rozstawiony przez Straż Pożarną skokochron czekaj na sygnał strażaka (by uniknąć skoku na innego człowieka lub nie całkowicie napełniony skokochron).

 4. Ewakuacja kończy się we wskazanym przez kierującego miejscu zbiórki, którego opuszczenie należy zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.

 5. Wróć do opuszczonego obiektu dopiero po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją.

 6. Nie kieruj się do garaży podziemnych

W przypadku ewakuacji z domu:

 1. Nie trać czasu na ratowanie mienia  twoje życie jest najważniejsze, zabierz ze sobą, jeśli jest na to czas, najpotrzebniejsze rzeczy (tj. dokumenty, lekarstwa, telefon z ładowarką, latarkę, baterie, wodę butelkowaną, odzież na zmianę, w przypadku ewakuacji na dłużej niż kilka godzin – śpiwór lub koc dla każdego członka rodziny, a także klucze od domu i samochodu oraz dokumentację medyczną osób przewlekle chorych).

 2. Pamiętaj o wszystkich domownikach (zwłaszcza o dzieciach, osobach starszych i z niepełnosprawnościami  mogą potrzebować twojej pomocy), odetnij dopływ wody, gazu i energii elektrycznej do domu.

Pamiętaj!

 1. Podczas ewakuacji nie korzystaj z wind!

 2. Wskaż służbom ratowniczym lub porządkowym, gdzie w sąsiedztwie mieszkają osoby starsze i niepełnosprawne! 

Nie znalazłeś informacji?