null Żebranie

Żebranie może być wykroczeniem

Wykroczenie stanowi żebranie osoby, która ma środki do życia lub jest zdolna do pracy, lub żebrze w sposób oszukańczy lub natarczywy.

Odpowiedzialność karną za żebranie oraz nakłanianie do żebrania regulują przepisy Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).

 

Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 

Art. 58.

§ 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

Rozdział XII Wykroczenia przeciwko osobie

Art. 104. Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Żebranie z wykorzystaniem zwierząt

Żebranie z wykorzystywaniem do tego celu zwierząt, którym nie zabezpiecza się odpowiednich warunków jest poważnym naruszeniem Ustawy o Ochronie Zwierząt (art. 6 ust. 1a i ust. 2 pkt 10, 17, 19 oraz art. 9 ust. 1).

Wiele osób żebrzących świadomie wykorzystuje zwierzęta, które mają wzbudzić litość wśród przechodniów w celu wyłudzenia dobrowolnego datku. Darczyńcy nie zdają sobie sprawy, że datki nie są przeznaczane na zwierzęta. Wspierając osoby żebrzące, nie przyczyniasz się do polepszenia warunków życia zwierząt.

Wręcz przeciwnie, często wspierasz zorganizowany proceder, w którym cierpią i są wykorzystywane kobiety, dzieci, a także zwierzęta (głównie psy).

 

Działania osób żebrzących naruszające przepisy Ustawy o Ochronie Zwierząt:

  1. długotrwałe przetrzymywanie zwierząt w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (upał, zimno) bez możliwości schronienia;

  2. niezapewnienie zwierzętom dostępu do wody i karmy;

  3. odurzanie środkami farmakologicznymi lub alkoholem, o czym może świadczyć zachowanie zwierząt, które np. leżą przez wiele godzin w niezmienionej pozycji, ciągle śpią oraz nie reagują na przechodniów.

Powyższe działania traktowane są jako znęcanie się nad zwierzętami, za które według artykułu 35 Ustawy o ochronie zwierząt grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

 

Jak reagować?

Jeśli jesteś świadkiem powyższych zachowań wobec zwierząt i podejrzewasz, że dzieje im się krzywda reaguj natychmiast!

Zgłoś taki fakt do straży miejskiej (tel. 986) lub na policję (tel. 997). Możesz to zrobić anonimowo. Służby miejskie podejmą działania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, zabiorą czworonoga do schroniska lub do lecznicy weterynaryjnej celem udzielenia mu pomocy.

Nie wspieraj osób wykorzystujących zwierzęta do żebrania! Reaguj!

Ulotka (otwarcie linku w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?