Specific category icon

Hipoteki

Wstecz

Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej urządzonej dla lokalu

Krok po kroku

 1. Napisz podanie o wykreślenie hipoteki urządzonej dla lokalu.
 2. Załącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż ww. dokumenty w dzielnicy właściwej ze względu na położenie lokaluMożesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Podczas postępowania w składanych drukach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 5. Oczekuj na odpowiedź.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela lokalu.
 2. W przypadkach indywidualnych inne dokumenty (kserokopia i oryginał do wglądu).
 3. W przypadku hipotek zwykłych potwierdzenie całkowitego uregulowania należności za nabyty lokal.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy do spraw sprzedaży lokali dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?