null Polityka prywatności aplikacji mobilnej Warszawa 19115

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Warszawa 19115

Wszelkie prawa do zawartości aplikacji mobilnej Warszawa 19115 Miasta Stołecznego Warszawa są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz udostępniania całych treści lub fragmentów aplikacji mobilnej Warszawa 19115 pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Żadna część Aplikacji nie może być w całości lub w części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Ochrona prywatności Użytkowników naszej Aplikacji ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane są przez nas gromadzone oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania są przez nas stosowane. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

 

§ 1 Informacje ogólne

1.            Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.            Miasto st. Warszawa będzie przetwarzało dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim je otrzymało.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5 (dalej „Administrator”).

3.            Użytkownikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4.            Administrator dokłada wszelkich starań, aby prywatność Użytkowników w Internecie była chroniona.

5.            Aplikację można zainstalować na takich urządzeniach mobilnych, jak telefon komórkowy, po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play

w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z AppStore

6.            Administrator zapewnia, że korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby narazić Użytkownika i tym samym umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego Użytkownika Aplikacji. Szczegóły dotyczące zbieranych danych dostępne w Regulaminie aplikacji

7.            Aplikacja w zależności od platformy może uzyskać jedynie dostęp do danych zbieranych „automatycznie”. Do danych zbieranych automatycznie należą: identyfikator aplikacji na danym urządzeniu nadawany automatycznie przez backend Aplikacji oraz identyfikator push wymagany do komunikacji push. Oba identyfikatory są nadawane automatycznie po zainstalowaniu.

8.            Dane automatyczne służą do zapewnienia podstawowych funkcjonalności Aplikacji. Danych zbieranych automatycznie nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia.

9.            W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play oraz Appstore, a Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności powyższych oraz za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play oraz Appstore.

 

§ 2 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Więcej szczegółów dowiesz się na po kliknięciu w ten link: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu informacyjnego w Systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

 

§ 3 Odnośniki do innych stron

Aplikacja może zawierać odnośniki do stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki Urzędu. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Miasto Stołeczne Warszawa nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez aplikację Warszawa19115. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie Miasta Stołecznego Warszawa nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Miasto Stołeczne Warszawa za treść docelowej strony www.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora

1.            Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.            Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3.            Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 

 

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 

1.            Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2.            Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.

3.            Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzeniamobilnego.

 

§ 6 Kontakt

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

 Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.um.warszawa.pl.

 

§ 7 Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w aplikacji mobilnej Warszawa 19115, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.