Warszawska Karta Miejska

null Wyrobienie Karty warszawianki/ Karty warszawiaka lub Karty młodej warszawianki/ Karty młodego warszawiaka (wgranie e-hologramu)

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

 1. Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP.

 1. e-POP ZTM Warszawa (wtp.waw.pl).

II. W URZĘDZIE 

 1. Udaj się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM lub do Wydziału Obsługi Mieszkańców (Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie) ze Spersonalizowaną Warszawską Kartą Miejską (SWKM) lub innym, zaakceptowanym przez ZTM nośnikiem biletów (z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem). Sprawdź jak wyrobić Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską.
 2. Okaż do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Złóż wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (wnioski są dostępne w POP ZTM/WOM oraz poniżej w sekcji „Pliki do pobrania”). 
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie gdy wyrabiana jest SWKM).
 4. W przypadku braku zameldowania na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy, dokument potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Warszawie (do wglądu): 
  1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
  2. urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego zawierającą warszawski adres zamieszkania składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO rozliczonym w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy;
  3. zaświadczenie z warszawskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w ubiegłym roku wraz z warszawskim adresem zamieszkania.
 5. W przypadku obcokrajowców konieczne jest okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP czy też nr PESEL, jeżeli nie widnieje on w dokumencie potwierdzającym tożsamość.
 6. W przypadku przedstawienia pierwszej strony PIT-u, na której brak jest adresu zamieszkania, niezbędne jest okazanie do wglądu zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierającego warszawski adres zamieszkania podatnika.

Opłaty

Brak.

Od 1 października 2016 r. uprawnienia te wydawane są wyłącznie w postaci odpowiedniego e‑hologramu wgrywanego na SWKM.

Jedyne koszty mogą być związane z wyrobieniem WKM. Sprawdź jak wyrobić Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

www.wtp.waw.pl

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 1. Nie ma limitu SWKM wydanych dla jednego pasażera.
 2. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.wtp.waw.pl

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).
 2. Uchwała nr LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.).
 3. Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób (ze zm.).
 4. Zarządzenie nr 926/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30 maja 2022 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji, wydawania i kontroli uprawnień do Karty warszawianki/Karty warszawiaka/ Karty młodej warszawianki/ Karty młodego warszawiaka

Nie znalazłeś informacji?