Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych