Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Co to jest BDO

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, są zobowiązani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności, a brak wpisu uniemożliwi prowadzenie odbiorów odpadów oraz wystawiania i potwierdzania KPO (kart przekazania odpadów).

Baza pozwoli na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

 

Ewidencje odpadów prowadzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

telefon: 22 597-91-00

Rejestr BDO

Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady rejestracji w Rejestrze BDO.

Papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpi rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

Do 31 grudnia 2019 wniosek w wpis do Rejestru BDO możesz złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)  

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe) 

Karty ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. poprzez konto w Rejestrze BDO, będzie prowadzona ewidencja odpadów. 

Dokumentacja elektroniczna zastąpi karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Firmy, które nie będą wpisane do Rejestru BDO, nie będą mogły po 1 stycznia 2020 r.  przekazywać wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie będą miały możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów.

Przedsiębiorca będzie musiał również na bieżąco wpisywać informacje o wytworzonych i przekazanych odpadach.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

 

Sankcje

Są to grzywny lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

telefon: 22 597-91-00

 

INFOLINIA CZYNNA W DNI ROBOCZE, W GODZ.: 6:00 – 22:00

tel. 22 34 04 050

tel. 22 37 50 500

tel. 22 25 59 450

 

E-MAIL: pomoc.bdo@mos.gov.pl

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?