Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Co to jest BDO

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, są zobowiązani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności, a brak wpisu uniemożliwia prowadzenie odbiorów odpadów oraz wystawiania i potwierdzania KPO (kart przekazania odpadów). Baza pozwola na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

Sprawdź na stronie Urzędu Marszałkowskiego jak załatwić sprawę (informacje, opłaty, wpis do rejestru).

 

Ewidencje odpadów prowadzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

telefon: 22 597-91-00

Rejestr BDO

Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady rejestracji w Rejestrze BDO – papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpiła rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

 

Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)  

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe) 

Karty ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. poprzez konto w Rejestrze BDO jest prowadzona ewidencja odpadów. 

Dokumentacja elektroniczna zastąpiła karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Firmy, które nie są wpisane do Rejestru BDO, nie mogą po 1 stycznia 2020 r.  przekazywać wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie mają możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów.

Przedsiębiorca musi również na bieżąco wpisywać informacje o wytworzonych i przekazanych odpadach.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Sankcje

Sankcje karne to grzywny areszt wymierzane przez sądy administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu podlega każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie posiada potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

telefon: 22 597-91-00

 

INFOLINIA BDO CZYNNA W DNI ROBOCZE, W GODZ. 6:00-22:00

tel. 22 34 04 050

e-mail: pomoc.bdo@mos.gov.pl

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?